WiwaR

Østfold Historielag utgir med inntil to utgaver i året det lokalhistoriske tidsskriftet WiwaR  

Her kan du prøvelese WiwaR nr 2-2021

Abonnement: fra 2020 kr 200,- Du kan tegne abonnement ved å sende
via e-post der du oppgir navn og adresse.

Du kan betale til konto nr 7874 05 96704. eller betal via Vipps: 524339.  Husk å merke innbetalingen med navn, adresse.

Fremfor alt er du med på å støtte opp om arbeidet med å bevare lokalhistorien for ettertiden gjøre Østfold til et enda bedre sted å bo.

Skriv for WiwaR!

WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt  alt som er verdt i trykke av lokalhistorisk stoff før 1945, foruten tips og ideer.
Send ditt bidrag til bladets redaktør via e-post