Webside

Østfold Historielag har etter lederskifte i 2017 hatt utfordringer med å administrere den tidligere websiden til laget. Styret  engasjerte i begynnelsen av 2018 Gunnar Hjorthaug til å etablere ei ny webside for Østfold Historielag:  ostfoldhistorielag.org
Websiden  er nå publisert og administreres av lagets styreleder og sekretær.