Møte for tillitsvalgte

I møtet for tillitsvalgte møter styret i Østfold Historielag 2 representanter fra hvert lokallag og lederne i de faste komiteer. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig. Årsplan, lagets aktiviteter og samarbeid er her viktige saker.