Siste innlegg vises her

Hva er historien bak steinsettingen her?

Turannonse 2019 (Klikk opp)

En guidet tur til bergkunst, symbolene og deres historie! 

Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tar oss med på en spennende tur på Oldtidsveien. Turen starter med omvisning ved Solbergtårnet, der vi får en høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter går turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby. Underveis får vi også høre om landskapshistorien langs veien. Vi raster på en fin plass så ta med mat og termos i en liten ryggsekk. 

Turen er gratis, men deltakerne oppmuntres til å avtale felleskjøring til Solbergtårnet i Skjeberg om det er mulig. Frammøte på parkeringsplassen ved Solbergtårnet i Skjeberg kl. 11.45 Turen starter kl 1200 og varer ca 3 timer. Begrenset deltakerantall til 53 personer på busstur med foredrag. 

Påmelding til: mailto:gunnar.hjorthaug@icloud.com  innen 14.august. 

Velkommen!

Odd Jan Skriubakken, leder.    Kari Hanna Omholt, turansvarlig.tlf 95179848

Miniseminar og lokalhistorisk vandring i Vamma Kraftstasjon 23. april 2022 Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Vamma kraftstasjon vakte stor interesse og vakkert vårvær lørdag 23. april hvor Østfold Historielag og Askim Historielag arrangerte lokalhistorisk miniseminar. Hans Harald Løkke fortalte historien om Norges største elvekraftverk med omvisning. Hele 50 personer var det funnet plass til som fikk høre idustrihistorie og gitt omvisning i museumsdelen, kontrollrommet, i en durende turbinhall og tur på det mektige anlegget. 

Leder i Askim Historielag, Ulf Kolstad fortalte om Askim Historielag og tok med forsamlingen med på Ekskursjon til «Vammabanens jernbanespor, et påbegynt friluftsmuseum» – med bl.a. vogner fra Krøderbanen.

Miniseminaret ga mange gode tilbakemeldinger og fornøyde deltakere. Leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt, takket Askim Historielag og Hans harald Løkke for en flott dag. Hun fortalte også om lagets neste historiske vandring som er annonsert til den 21. mai sammen med Borge og Torsnes Historielag. Påmeldingsfrist 12 mai.

Vandring på anlegget. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Invitasjon fra Borge og Torsnes Historielag.

 Lokalhistorisk vårvandring 21. mai 2022 kl 1100-1500

«På spor av husmannsplass, stenhoggerbrakke og krigsminner»

ØH arrangerer denne gangen vårtur i samarbeid med Borge og Torsnes Historielag. 

Lengde: Ca 3 km
Godt fottøy:Joggesko eller gode tursko.

Oppmøte og parkering: Metaberget på Husvik i god tid før kl 1100. 

Ta med mat og drikke til eget bruk!

Sitteunderlag.

Oppmøte: Metaberget på Husvik

Fra Fredrikstad sentrum, ved å kjøre Habornveien (vei 22), og så ta av til venstre inn på Torsnesveien (vei 107).
Fra Halden, tar en av fra E6 ved Solbergtårnet og følger Oldtidsveien (Haldenveien) mot Fredrikstad frem til skilt som viser avkjørsel til Torsnes til venstre forbi Borge Barneskole.

I nærheten av Torsnes Sykehjem er det avkjørsel mot Nes (Herregårdsveien). Følg Herregårdsveien, og ta så etter hvert til høyre inn på Husvikveien. Denne følger du frem til du møter historielagets folk der ved Husvik.

Oppmøtestedet har koordinater(WGS84): 59°9’41.5″N 11°1’16.7″E.

Påmelding med navn, tlf.nr. sendes innen 12 mai til: eva.svendstad@hotmail.com

Les om Bunkeren i Ulvika

Velkommen!

Hilsen

Rolf Gulbrandsen, Borge og Torsnes Historielag

Kari Stumberg Omholt, leder i Østfold Historielag

Se kart:

https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6564822.60&lon=272573.11&markerLat=6564822.604802349&markerLon=272573.1062061174&p=searchOptionsPanel&sok=59%C2%B09’41.5%22N%2011%C2%B01’16.7%22E

.

Lokalhistorisk miniseminar : Se innbydelse fra Askim Historielag

«Historien om Norges største elvekraftverk med omvisning».

23. april 2022 kl 1100-1400

Vamma Kraftstasjon – Askim/Skiptvet

ØH arrangerer vårtur til Vamma kraftstasjon i samarbeid med Askim Historielag.
Turen innebærer en trapp som dessverre ikke er egnet for rullestol.

Innkjøring: Følg skilt via veien Vammatoppen til Vamma kraftstasjon.

Parkeringsplasser på Askimsiden.

Oppfordring om å være flere i hver bil. 

Gratis seminar, historisk omvisning og en enkel lunsj i anlegget.

Program: 

kl 1100 Oppmøte på parkeringsplassen

Kl 1100 Velkommen til kraftstasjonen Historisk foredrag

kl 1200 Kaffe enkel lunsj

kl 1230 Omvisning

kl 1330 Ekskursjon til «Vammabanens jernbanespor, friluftsmuseum» – vogner fra Krøderbanen.

kl 1400 Slutt

Begrenset antall deltakere med tak på 40 personer.

Påmelding med navn, tlf.nr. sendes innen 19 april til: gunnar.hjorthaug@icloud.com

Den som melder seg på først får bli med.

Velkommen!

Les om kraftverket her:

https://hafslundeco.no/kraftverk/vamma

https://no.wikipedia.org/wiki/Vamma_kraftverk

https://www.askimmuseum.no/index.php/stoff-om-kykkelsrud/116-vare-kraftverk

Hilsen

Hans-Harald Løkke, Askim Historielag tlf 414 15010

Gunnar Hjorthaug, Østfold Historielag

God stemning på ØH sitt årsmøte 2022, leder Kari Stumberg Omholt hilser til årsmøtet.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag avholdt årsmøte 2022 på «Gamle Prestebakke» lørdag 26. mars 2022. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved Svein Norheim, leder i Idd og Enningdalen som fortalte litt om det lokale historielaget. 

Selve årsmøtet ble gjennomført med Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag som ordstyrer. Årsmøtet valgte ny nestleder i Østfold Historielag, Ulf Kolstad , Askim h.l. Gunnar Hjorthaug Hobøl h.l. ble gjenvalgt som sekretær. Styret består i tillegg av leder Kari Stumberg Omholt Idd og Enningdalen h.l. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg h.l. og styremedlem Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening. Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 25 mars 2023. Eidsberg Historielag er da vertskap.

Årsmøteprotokollen for ØH 2022.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2021 delt ut. Prisvinnerne fikk blomster og diplom. Prisen for beste årbok er på kr 3 000, de to andre prisene er på 5 000 kr.

Lokalhistorie:
Rådehistorie Fra Hauka, Lundebyfjella, Henæstangen og Burumøya
av Eigill Tangen

Slektshistorie:
Mormor og jeg av Marit Øgar Aasbrenn 

Årbok:
Mindre Alv Lokalhistorie fra Fredrikstad Årbok XIX Fredrikstad museum

Østfold Historielags årsmøte 26. mars 2022 avholdeds på Gamle Prestebakke 

Prestebakkeveien 215. 1796 Kornsjø. Det ligger 100 m syd for Prestebakke kirke. 

Det tar 35 min å kjøre fra Halden sentrum. 

Program

09.30 Registrering – kaffe og kringle

10.00 Åpning v/ leder

Innkalling og alle dokumentene til møtet er sendt til lokallagene som er bedt om å formidle dette til lagenes delegater. Velkommen!

Leder for ØH, Kari Stumberg Omholt ønsket tillitsvalgte velkommen Foto: Trond Fjeld

Tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. 30 engasjerte deltakerne var med i drøftingene av dagens tema. 

Rolf Gulbrandsen orienterte om vertslagets drift. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielags leder Kari Stumberg Omholt ønsket velkommen og redegjorde for dagens program. Styreleder i Borge og Torsnes Historielag Rolf Gulbrandsen orienterte om lagets drift i begynnelsen av møtet.

Styreweb var denne gangen også tema med innledning av Gunnar Hjorthaug, sekr. Østfold Historielag og Øystein Lie, kasserer i BRA Historielag. Det ble gjennomgått betydningen av at lokallagene har hele sitt styre registrert på Styreweb. I Styreweb kan lagsdriften sikre sitt arkiv tilgjengelig for hele styret. Lagene får f.eks. en enkel jobb ved innkallinger og referatutsending fra styremøtene. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Ved at medlemmene er registrert i Styreweb kan regnskapsprogrammet brukes til fakturering. Styreweb sin økonomidel gir god oversikt over regnskapet med oversiktlige rapporter og letter kasserers arbeid. 

Gunnar Hjorthaug foto Trond Fjeld

I tillegg til at Styreweb har vært tema på tillitsvalgtes møte var det interesse for at en prøvde å få til et eget brukermøte for lagenes kasserer og et møte for lagenes sekretær. Styreweb tema engasjerte og mange snakket varmt for dette. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter var 1. nov. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. 

Øystein Lie

Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk hos Riksantikvaren Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at nå skal Riksantikvaren forsøke å få overført registreringene fra Østfold Kulturminnekart til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). ØH sitt kulturminneutvalg vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere brukerminner på Kulturminnesøk og gjerne ha en egen kulturminnekontakt og kulturminneutvalg. Det ble vist til eksempler på Østfold Historielag sin webside under Lokalhistorie hvor det er eksempler fra flere historielag om synliggjøring av kulturminneregistreringer på deres websider.

Se fra Hobøl : http://hobolhistorielag.no/husmannsplasser-hobol-sogn/

Trond Fjeld fra Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook og Lokalhistoriewiki har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget. 

Se eksempler fra BRA https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Husmannsplasser_i_Rokke_kirkesogn,_%C3%98stfold

Redaktør i Wiwar orienterte litt om redaksjonens arbeid og oppmuntret til samarbeid med lokale lag om lokale artikler med betydning for regionen.

Wiggo Andersen Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Lokallagene hadde en god runde på orientering om sin lagsdrift før vi fikk orientering og omvisning på Roald Amundsens Minde og fødested ved daglig leder Wiggo Andersen. 

Refr. Gunnar A. Hjorthaug

Møte for tillitsvalgte ØH lørdag 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde Framveien 9. 1559 Torp

Borge og Torsnes historielag er vertskap. 

Programmet inneholder:

Orientering om laget og omvisning i Roald Amundsens Minde.

Styreweb, 

Kulturminnesøk, 

Lokalhistoriewiki 

Bruk av sosiale media.

Påmeldingsfrist 8.11.2021 til : karihannaomholt@gmail.com

Lagene inviteres med to tillitsvalgte hver.

Stor detagelse på Østfold Historielag sin høsttur søndag 12. september. Turen ble arrangert sammen med Idd og Enningdalen Historielag. 65 deltagere fikk prøve deler av ei fluktrute sammen med kjente lokale loser. De gode hjelperne var: Rolf Karlsen, Rolf Arild Engebretsen, Leif Bokerød og Per Torgalsbøen. Leif og Per er direkte etterkommere av grenselosene under krigen

De fleste deltagerne gikk 7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Andre ble transportert  inn til Boksjøene og gikk tur inn til plasser hvor losene holdt til. Alle fikk høre flotte foredrag fra lokalehistorikere om flyktningtransportene i Haldensdistriktet på en felles kaffestund i nydelig høstvær ved Boksjøene. Det var en fornøyd leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt som takket lokallaget og de mange deltagerne som sluttet opp om arrangementet.

7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Med gode hjelpere som los på turen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Gode fortellinger fra flyktningtrafikken i Haldenområdet under krigen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Østfold Historielag sin nye leder Kari Stumberg Omholt takker avgåtte Odd Jan Skriubakken for innsatsen . Foto Gunnar A. Hjorthaug

Lederskifte i Østfold Historielag på Årsmøte 2021-del 2 som ble avholdt på «Heia» i Skjeberg lørdag 4. september 2021. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved leder i Skjeberg Historielag Kjell Pettersen og ved Jan Erik Eriksen som fortalte om «Heia». Dette er det gamle herredshuset som historielaget har hatt et stort restaureringsarbeidet med på og om kommunestyresalen som historielaget nå har fått overtatt.

Selve årsmøtet ble gjennomført på dyktig vis av Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Årsmøtet medførte til lederskifte i Østfold Historielag. Odd Jan Skriubakken gikk av som styreleder etter 3 år. Kari Hanne Stumberg Omholt fra Idd og Enningdalen Historielag ble valgt til ny leder og Trond Fjeld fra BRA historielag ble ny nestleder. Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening ble nytt styremedlem. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg Historielag ble gjenvalgt for to år. Sekretær Gunnar Hjorthaug, Hobøl Historielag har ett år igjen av sin valgperiode.

Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 26 mars 2022. ØH er da velkommen til Idd og Enningdalen Historielag.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2020 delt ut.Prisvinnerne fikk blomster, diplom og kr. 5000-.

Lokalhistorie: Frodig fajanse og kjærlig keramikk- Haldenkeramikk 1840 – 1980 -av Marianne Andreassen

Slektshistorie: Familien på Finsrud i Fantekroken av Trond H. F. Kasbo

Årbøker: Berg Rokke og Asak Historielag – Bergsokningen.

Østfold Historielag sammen med Idd og Enningdalen Historielag inviterer til vandring søndag 12. september 2021.

Tema for turen er hvordan rømte folk til Sverige under 2. verdenskrig og hvem som hjalp dem over grensen. I Haldendistriktet var det mange flyktningeruter og mange loser. På denne turen skal vi fortelle om en rute som gikk fra Torgalsbøen i Idd kommune og over til Sverige.

Vi har valgt å tilrettelegge for to alternativer etter som hvor krevende dere vil ha det.

Alternativ 1, oppmøte kl 1000: For de sprekeste. Kjør til Torgalsbøen, rutebeskrivelse under. Deretter er det ca 7 km gåtur inn til Boksjøene. Dette er en av rutene flyktningene gikk, fortrinnsvis om natten. Det er til dels kupert terreng. Turen tar ca 2 – 2,5 timer. Flyktningelosen følger dere hele veien. Dere kan få transport tilbake.

Alternativ 2, oppmøte kl 1100: Dere blir transportert inn til Boksjøene. Der blir det mulighet for å gå på grusvei til et par av stedene losene holdt til. Denne turen kan bli 3 – 4 km men det er lett å gå her.

For alle:

Foredrag om flyktningetrafikk, felles kaffestund ved Boksjøene. Ta med mat og drikke og sitteunderlag.

Slik kommer du til Torgalsbøen: Kjør gjennom Halden retning mot Holtet og ta til venstre i krysset like etter Idd kirke. Da kommer du gjennom et gårdstun og oppover bratte og svingete bakker. Du får jernbanen på venstre side og viktig: ta til venstre over jernbanen ved Aspedammen. Da er du på Ørsveien. Følg denne til du kommer til Torgalsbøen (ca 7 km) som ligger for enden av Ørsjøen. Parkering vil bli skiltet. For de som skal gå starter turen her. For de andre går det transport videre herfra.

NB: Ta med ansiktsmaske og håndsprit til bruk under transport

Påmelding: Alle må melde seg på til karihannaomholt@gmail.com innen 31.8.21. Husk å oppgi hvilket alternativ du vil være med på.

Hvis du vil lese deg opp om flyktningetrafikken på forhånd, kan du forsøke denne lenken under som er til boken ”Dobbeltspill”. Den er tilgjengelig på nb.no https://www.nb.no/nbsok/nb/8aedf73fa7345c9310dab109e12aba86?lang=no#27

Vel møtt, dette gleder vi oss til.

Idd og Enningdalen Historielag

Østfold Historielag