Siste innlegg vises her

Hva er historien bak steinsettingen her?

Turannonse 2019 (Klikk opp)

En guidet tur til bergkunst, symbolene og deres historie! 

Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tar oss med på en spennende tur på Oldtidsveien. Turen starter med omvisning ved Solbergtårnet, der vi får en høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter går turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby. Underveis får vi også høre om landskapshistorien langs veien. Vi raster på en fin plass så ta med mat og termos i en liten ryggsekk. 

Turen er gratis, men deltakerne oppmuntres til å avtale felleskjøring til Solbergtårnet i Skjeberg om det er mulig. Frammøte på parkeringsplassen ved Solbergtårnet i Skjeberg kl. 11.45 Turen starter kl 1200 og varer ca 3 timer. Begrenset deltakerantall til 53 personer på busstur med foredrag. 

Påmelding til: mailto:gunnar.hjorthaug@icloud.com  innen 14.august. 

Velkommen!

Odd Jan Skriubakken, leder.    Kari Hanna Omholt, turansvarlig.tlf 95179848

Kurs – Behandling av gamle bilder
Østfold Historielag og Askim Historielag holder kurs i registrering av gamle bilder. Kurset vil gå over to kvelder, instruktør er Henning Pytterud. 
Første kurskveld er 3. juni i Randulfstua, Askim museum – fra kl 18.00 til 21.00. Denne kurskvelden vil ta for seg en del grunnleggende stoff, og introdusere FotoStation som viktigste verktøy. Det vil ikke være nødvendig at deltakerne har med egne laptoper. Andre kurskveld til høsten, blir en utdyping av FotoStation og praktisk bruk av dette og andre verktøy. Ingen deltakeravgift.
Påmelding innen 28. mai til: gunnar.hjorthaug@icloud.com

Tilbud til tillitsvalgte om kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus
6. april 2019 for tillitsvalgte i ØHs lokallag.

ØH tok høsten 2018 i bruk dataprogrammet Styreweb og har påbegynt et elektroniskarkiv for sin virksomhet. Dette er et godt verktøy for arkiv og postutsendelse forstyreleder og sekretær. Regnskapsdelen gir enkel og god oversikt både for leder og kasserer. ØH mener at med Styreweb vil det vil bli enklere å ta over forgjengeres styreverv og bygge på tidligere dokumenter og protokoller. Landslaget folokalhistorie ønsker at alle lokallag skal ta i bruk Styreweb og har fremforhandlet en gunstig avtale med redusert pris for medlemslag. ØH ønsker å legge til rette for medlemslagenes bruk av Styreweb.

Lørdag 6. april arrangere derfor kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17, 1739 Østfold. kl 1000-1300 med Geir Ove Svinø fra Styreweb som kursleder. Det er ingen forutsetning at laget har tatt i bruk Styreweb for å delta på kurset. ØH ønsker også å bidra økonomisk til at lokallagene tar i bruk Styreweb ved at ØH dekker 50 % av driftsutgiftene til hva lokallagene betaler for Styreweb i årlige driftsutgifter. Velkommen til kurs!

Påmelding til Styrewebkurset sendes innen 1.april til:

post@ostfoldhistorielag.org eller gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH Gunnar Hjorthaug, sekretær

25 fremmøtte på Hobøl ungdomsskole da Østfold Historielag og Slekt og Data Østfold hadde en orienteringskveld hos Hobøl Historielag. Leder og nestleder i styret for Østfold Slekt og Data, Morten Edvardsen og Henning Pytterud orienterte om slektsprogram og Digitalarkivet og muligheter for møteplasser i fylket for de som ønsket hjelp til å komme igang med eget arbeid. En lignende kveld har blitt forespurt sør i fylket og flere av de fremmøtte kunne tenke seg et par kurskvelder for å komme igang med slektsforskning på egen datamaskin.

Strålende høsttur med Østfold Historielag på besøk til Idd og Enningdalens Monolittbrudd på Hov den 22. september. En og tyve gjester ble fraktet ut med veteranbåten Tista. Vi fikk se stedet og høre et glimrende foredrag av «prosjektleder» Arne Omholt: Historien bak granittblokken som ble til Vigelands Monolitt i Frognerparken i Oslo. Medlemmer av historielaget har brukt tusener av dugnadstimer for å bygge et museum for steinindustrien langs Iddefjorden. – Ja, det trengtes virkelig et helt fjell til å bygge en monolitt. Takket være et engasjert historielag synliggjøres nå steinindustriens håndtverk og hvilken bragd det var å få fraktet granittblokken fra Monolittbruddet Hov ved Iddefjorden til Frogner i Oslo.

Østfold Historielag og Hobøl Historielag i samarbeid med Østfold Slekt og Data med leder Morten Edvardsen og nestleder Henning Pytterud. Vi inviterer deg til å bli litt kjent med enkelte slektsprogram og hvordan søke opp slektsdokumentasjon ved hjelp av egen datamaskin.

Tirsdag 9. oktober kl 1900-2100

1) Praktiske presentasjoner av slektsregistreringer/slektstre på PC (Legacy), Mac(MacFamilyTree) og Geni/My Heritage.

2) Digitalarkivet, hvordan bruke dette i slektssøk og dokumentasjon

3) Møteplasser for å utveksle erfaring og  hjelp i sin slektsforskning. Facebookgrupper, Slekt og Data Østfold og aktuelle kurskvelder.

Kaffe og lett servering.

Møtet er på Hobøl Ungdomsskole på Knapstad. Skoleveien 15, 1823 Knapstad

 

Møte for tillitsvalgte tirsdag 11. september kl 18.00 Historica, Rakkestad.

Vi innkaller med dette til Møte for tillitsvalgte kl 18.00 på Historica (Ertevannsveien 4, Rakkestad) Det blir servert kaffe og kringle.Møtet vil følge opp diskusjonen fra fjorårets møte om lagets arbeidsoppgaver, endringer i lagets struktur, samt oppsummere besøksrunden styret har hatt i lokallagene.

Påmelding til
odd.skriubakken@gmail.com eller gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 4. september

Odd Jan Skriubakken, leder

Møtet innkalles i henhold til Østfold Historielags vedtekter:

  • 8 Møte for tillitsvalgte

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ.

Møte for tilitsvalgte består av fylkesstyret, torepresentanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wiwar.Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.