Siste innlegg vises her

Hva er historien bak steinsettingen her?

Turannonse 2019 (Klikk opp)

En guidet tur til bergkunst, symbolene og deres historie! 

Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tar oss med på en spennende tur på Oldtidsveien. Turen starter med omvisning ved Solbergtårnet, der vi får en høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter går turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby. Underveis får vi også høre om landskapshistorien langs veien. Vi raster på en fin plass så ta med mat og termos i en liten ryggsekk. 

Turen er gratis, men deltakerne oppmuntres til å avtale felleskjøring til Solbergtårnet i Skjeberg om det er mulig. Frammøte på parkeringsplassen ved Solbergtårnet i Skjeberg kl. 11.45 Turen starter kl 1200 og varer ca 3 timer. Begrenset deltakerantall til 53 personer på busstur med foredrag. 

Påmelding til: mailto:gunnar.hjorthaug@icloud.com  innen 14.august. 

Velkommen!

Odd Jan Skriubakken, leder.    Kari Hanna Omholt, turansvarlig.tlf 95179848

Åpningstale ved ØH leder Kari Stumberg Omholt. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag avholdt årsmøte 2023 på «Folkenborg Museum, Mysen» 25. mars med Eidsberg Historielag som vertskap. Kari Stumberg Omholt, leder av Østfold Historielag, holdt åpningstale og ga et riss over siste års aktivitet. Videre  ble det orientert om en undersøkelse som hadde vært foretatt over frivillig arbeid ute i lokallagene.
Les mer om budskapet leserbrevet fra lØH sin leder Frivillig arbeid og lokalhistorie.
Velkomsthilsen og orientering om lokallagets samarbeid om Folkenborg Museum, ble holdt av Dag Mysen.
Selve årsmøtet ble gjennomført med Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag som ordstyrer som ledet forsamlingen gjennom de vanlige årsmøtesakene. 

Styret i Østfold Historielag består etter årsmøtet av:

Leder: Kari  Stumberg Omholt
Nestleder:  Ulf Kolstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem:  Mona Friberg
Styremedlem: Gunn Hedberg

1. Varamedlem:    Oddvar Aasen.
2. Varamedlem:  Svein Agnalt
3. Varamedlem: Jarle Heed

Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 16 mars 2024. 

Berg Rokke og Asak Historielag er da vertskap.

Protokollen fra årsmøtet vil bli lagt ut så snart den er klarert og underskrevet.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2022 delt ut. Prisvinnerne fikk blomster og diplom. Prisen for beste årbok er på kr 3 000, de to andre prisene er på 5 000 kr.

Lokalhistorie: Industrieventyret i Moss av Paul Norberg
Slektshistorie: Hus, folk og historier – på søndre Kråkerøy Fra Lunde til Tangen
1850-1950 av Roger Kjellvik.
Årbok: Haakon utgitt av Eidsberg historielag

Se bildene fra prisutdelingen

Fylkeslagene av politiske partier har fått brev fra Østfold Historielag. Kulturminner har betydning for vår stedsidentitet. Dette bør inn i partiprogrammene!
Lokalsamfunnene er fylt med kulturminner. De fleste av oss er ikke kjent med dem, men våre lokale historielag har ofte erfart hvor interesserte innbyggerne blir når de gjøres oppmerksomme på sin rike, lokale natur- og kulturarv. Da kan man føle stolthet over gamle gravplasser, bygninger, helleristninger, industrimiljøer, fangstgroper og lignende. Denne type historieformidling er ikke veldig kostbar og kan også stimuleres ved å støtte opp om frivillige krefter.

Det er derimot en utfordring at mange lokale kulturminner er truet. Klimaendringer er en forklaring. En annen grunn er at samfunn har behov for å utvikle seg, og fylkets små arealer er under vedvarende press. Vi behøver naturligvis vekst, men noen ganger kolliderer det med ønske om vern. Østfold Historielag forstår at verneinteresser ikke til enhver tid kan gis høyeste prioritet, men vi opplever at slike kommer systematisk dårlig ut. Vi vil i denne sammenheng understreke at selv om noen forhold i samfunnet er vanskelig å tallfeste, betyr det ikke at de ikke også er økonomisk viktige. Stedsidentitet, tilhørighet og fellesskapsfølelse er eksempler på slikt.

Vi oppfordrer derfor partiene til å utvikle gode prinsipper for stedsidentitet, lokalhistorie og verneinteresser – og som kan være et hjelpemiddel for fremtidige veivalg når ulike interesser står mot hverandre.

Dette og mere til står det i brev av 27. sept.2022 fra Østfold Historielag.

Signert ved Leder Kari Stumberg Omholt

Mange lokale kulturminner er truet. Her eksemplifisert ved gravrøys fra bronsealder-jernalder i Hobøl Foto Gunnar A. Hjorthaug

Har dere noen gamle bilder dere lurer på hva dere skal gjøre med? Ikke kast dem.

Invitasjon til fotokveld i Rokke onsdag 14.9.22 kl 1800

Rokke bedehus

Berg, Rokke og Asak Historielag og Østfold Historielag inviterer til fotokveld på Rokke bedehus, Rokkeveien 765, 1763 Halden

Vi får besøk av avdelingsdirektør Siri Eriksen Gjems fra Østfoldmuseene. Hun har blant annet ansvar for Østfoldmuseenes billedarkiv og forteller om 

 • Billedarkivets historikk og funksjon
 • Spennet mellom nasjonale, regionale og lokale behov
 • Fotovern i nasjonalt og regionalt perspektiv
 • Kulturarvdigitalisering
 • Privatarkiv, publikumstjenester og fotosamlinger

Etter en kaffepause vil Henning Pytterud fra Slekt og Data snakke om digitalisering av bilder, herunder

 • Bildeformater
  • Negativ film
  • Positiv film (Dias)
  • Kopier (små og store, innrammet)
  • Trykksaker 
 • Utstyr
  • Skannertyper
  • Avfotografering
 • Innstillinger
  • DPI
  • Format (jpg, tiff, etc)
  • ”Kjekt å ha” – automatisk beskjæring, fjerne støv, autofokus
  • Ikke skade originalene
  • Hastighet
  • Finne tilbake
 • Hvilken informasjon skal vi lagre
 • Aktuelle program

Påmelding til denne epostadressen innen 9.9.22: karihannaomholt@gmail.com

Alle historielagsmedlemmer ønskes velkommen. Vi ser fram til en kveld med mye nyttig informasjon. Det er gratis å delta.

Hilsen

Kari Stumberg Omholt

Leder Østfold Historielag

Tlf 951 79 848

Invitasjon til tillitsvalgtmøte i Østfold Historielag lørdag 10. september 2022 kl 11.00 – 14.00 på Rygge Museum, Bygdetunveien 145, v/Rygge kirke. Arrangementet er i samarbeid med Rygge Museum og historielag.

Rygge Museum
Bygdetunveien 145

Program for dagen:

1100 Innledning ved styreleder Kari Stumberg Omholt

1115 Orientering om driften i Rygge Museum og historielag v/leder Helge Aker

1130 Omvisning på Rygge Museum

1200 IKA – Interkommunalt arkiv -en orientering om arkivet og deres tjenester v/Lene-Kari Bjerketvedt

1245 Lunsj

1315 Prosjekt kulturminnevandring – Orientering fra Hvaler Kulturvernforening v/Gunn Hedberg.

1400 Slutt

Påmelding tilnestleder Ulf Kolstad på epost ulfkols@online.no

innen 5. september.

Lagene inviteres med to tillitsvalgte hver.

Vel møtt

Kari Stumberg Omholt

Leder Østfold Historielag

Tlf 951 79 848

Miniseminar og lokalhistorisk vandring i Vamma Kraftstasjon 23. april 2022 Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Vamma kraftstasjon vakte stor interesse og vakkert vårvær lørdag 23. april hvor Østfold Historielag og Askim Historielag arrangerte lokalhistorisk miniseminar. Hans Harald Løkke fortalte historien om Norges største elvekraftverk med omvisning. Hele 50 personer var det funnet plass til som fikk høre idustrihistorie og gitt omvisning i museumsdelen, kontrollrommet, i en durende turbinhall og tur på det mektige anlegget. 

Leder i Askim Historielag, Ulf Kolstad fortalte om Askim Historielag og tok med forsamlingen med på Ekskursjon til «Vammabanens jernbanespor, et påbegynt friluftsmuseum» – med bl.a. vogner fra Krøderbanen.

Miniseminaret ga mange gode tilbakemeldinger og fornøyde deltakere. Leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt, takket Askim Historielag og Hans harald Løkke for en flott dag. Hun fortalte også om lagets neste historiske vandring som er annonsert til den 21. mai sammen med Borge og Torsnes Historielag. Påmeldingsfrist 12 mai.

Vandring på anlegget. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Invitasjon fra Borge og Torsnes Historielag.

 Lokalhistorisk vårvandring 21. mai 2022 kl 1100-1500

«På spor av husmannsplass, stenhoggerbrakke og krigsminner»

ØH arrangerer denne gangen vårtur i samarbeid med Borge og Torsnes Historielag. 

Lengde: Ca 3 km
Godt fottøy:Joggesko eller gode tursko.

Oppmøte og parkering: Metaberget på Husvik i god tid før kl 1100. 

Ta med mat og drikke til eget bruk!

Sitteunderlag.

Oppmøte: Metaberget på Husvik

Fra Fredrikstad sentrum, ved å kjøre Habornveien (vei 22), og så ta av til venstre inn på Torsnesveien (vei 107).
Fra Halden, tar en av fra E6 ved Solbergtårnet og følger Oldtidsveien (Haldenveien) mot Fredrikstad frem til skilt som viser avkjørsel til Torsnes til venstre forbi Borge Barneskole.

I nærheten av Torsnes Sykehjem er det avkjørsel mot Nes (Herregårdsveien). Følg Herregårdsveien, og ta så etter hvert til høyre inn på Husvikveien. Denne følger du frem til du møter historielagets folk der ved Husvik.

Oppmøtestedet har koordinater(WGS84): 59°9’41.5″N 11°1’16.7″E.

Påmelding med navn, tlf.nr. sendes innen 12 mai til: eva.svendstad@hotmail.com

Les om Bunkeren i Ulvika

Velkommen!

Hilsen

Rolf Gulbrandsen, Borge og Torsnes Historielag

Kari Stumberg Omholt, leder i Østfold Historielag

Se kart:

https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6564822.60&lon=272573.11&markerLat=6564822.604802349&markerLon=272573.1062061174&p=searchOptionsPanel&sok=59%C2%B09’41.5%22N%2011%C2%B01’16.7%22E

.

Lokalhistorisk miniseminar : Se innbydelse fra Askim Historielag

«Historien om Norges største elvekraftverk med omvisning».

23. april 2022 kl 1100-1400

Vamma Kraftstasjon – Askim/Skiptvet

ØH arrangerer vårtur til Vamma kraftstasjon i samarbeid med Askim Historielag.
Turen innebærer en trapp som dessverre ikke er egnet for rullestol.

Innkjøring: Følg skilt via veien Vammatoppen til Vamma kraftstasjon.

Parkeringsplasser på Askimsiden.

Oppfordring om å være flere i hver bil. 

Gratis seminar, historisk omvisning og en enkel lunsj i anlegget.

Program: 

kl 1100 Oppmøte på parkeringsplassen

Kl 1100 Velkommen til kraftstasjonen Historisk foredrag

kl 1200 Kaffe enkel lunsj

kl 1230 Omvisning

kl 1330 Ekskursjon til «Vammabanens jernbanespor, friluftsmuseum» – vogner fra Krøderbanen.

kl 1400 Slutt

Begrenset antall deltakere med tak på 40 personer.

Påmelding med navn, tlf.nr. sendes innen 19 april til: gunnar.hjorthaug@icloud.com

Den som melder seg på først får bli med.

Velkommen!

Les om kraftverket her:

https://hafslundeco.no/kraftverk/vamma

https://no.wikipedia.org/wiki/Vamma_kraftverk

https://www.askimmuseum.no/index.php/stoff-om-kykkelsrud/116-vare-kraftverk

Hilsen

Hans-Harald Løkke, Askim Historielag tlf 414 15010

Gunnar Hjorthaug, Østfold Historielag

God stemning på ØH sitt årsmøte 2022, leder Kari Stumberg Omholt hilser til årsmøtet.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag avholdt årsmøte 2022 på «Gamle Prestebakke» lørdag 26. mars 2022. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved Svein Norheim, leder i Idd og Enningdalen som fortalte litt om det lokale historielaget. 

Selve årsmøtet ble gjennomført med Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag som ordstyrer. Årsmøtet valgte ny nestleder i Østfold Historielag, Ulf Kolstad , Askim h.l. Gunnar Hjorthaug Hobøl h.l. ble gjenvalgt som sekretær. Styret består i tillegg av leder Kari Stumberg Omholt Idd og Enningdalen h.l. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg h.l. og styremedlem Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening. Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 25 mars 2023. Eidsberg Historielag er da vertskap.

Årsmøteprotokollen for ØH 2022.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2021 delt ut. Prisvinnerne fikk blomster og diplom. Prisen for beste årbok er på kr 3 000, de to andre prisene er på 5 000 kr.

Lokalhistorie:
Rådehistorie Fra Hauka, Lundebyfjella, Henæstangen og Burumøya
av Eigill Tangen

Slektshistorie:
Mormor og jeg av Marit Øgar Aasbrenn 

Årbok:
Mindre Alv Lokalhistorie fra Fredrikstad Årbok XIX Fredrikstad museum

Østfold Historielags årsmøte 26. mars 2022 avholdeds på Gamle Prestebakke 

Prestebakkeveien 215. 1796 Kornsjø. Det ligger 100 m syd for Prestebakke kirke. 

Det tar 35 min å kjøre fra Halden sentrum. 

Program

09.30 Registrering – kaffe og kringle

10.00 Åpning v/ leder

Innkalling og alle dokumentene til møtet er sendt til lokallagene som er bedt om å formidle dette til lagenes delegater. Velkommen!

Leder for ØH, Kari Stumberg Omholt ønsket tillitsvalgte velkommen Foto: Trond Fjeld

Tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. 30 engasjerte deltakerne var med i drøftingene av dagens tema. 

Rolf Gulbrandsen orienterte om vertslagets drift. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielags leder Kari Stumberg Omholt ønsket velkommen og redegjorde for dagens program. Styreleder i Borge og Torsnes Historielag Rolf Gulbrandsen orienterte om lagets drift i begynnelsen av møtet.

Styreweb var denne gangen også tema med innledning av Gunnar Hjorthaug, sekr. Østfold Historielag og Øystein Lie, kasserer i BRA Historielag. Det ble gjennomgått betydningen av at lokallagene har hele sitt styre registrert på Styreweb. I Styreweb kan lagsdriften sikre sitt arkiv tilgjengelig for hele styret. Lagene får f.eks. en enkel jobb ved innkallinger og referatutsending fra styremøtene. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Ved at medlemmene er registrert i Styreweb kan regnskapsprogrammet brukes til fakturering. Styreweb sin økonomidel gir god oversikt over regnskapet med oversiktlige rapporter og letter kasserers arbeid. 

Gunnar Hjorthaug foto Trond Fjeld

I tillegg til at Styreweb har vært tema på tillitsvalgtes møte var det interesse for at en prøvde å få til et eget brukermøte for lagenes kasserer og et møte for lagenes sekretær. Styreweb tema engasjerte og mange snakket varmt for dette. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter var 1. nov. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. 

Øystein Lie

Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk hos Riksantikvaren Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at nå skal Riksantikvaren forsøke å få overført registreringene fra Østfold Kulturminnekart til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). ØH sitt kulturminneutvalg vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere brukerminner på Kulturminnesøk og gjerne ha en egen kulturminnekontakt og kulturminneutvalg. Det ble vist til eksempler på Østfold Historielag sin webside under Lokalhistorie hvor det er eksempler fra flere historielag om synliggjøring av kulturminneregistreringer på deres websider.

Se fra Hobøl : http://hobolhistorielag.no/husmannsplasser-hobol-sogn/

Trond Fjeld fra Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook og Lokalhistoriewiki har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget. 

Se eksempler fra BRA https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Husmannsplasser_i_Rokke_kirkesogn,_%C3%98stfold

Redaktør i Wiwar orienterte litt om redaksjonens arbeid og oppmuntret til samarbeid med lokale lag om lokale artikler med betydning for regionen.

Wiggo Andersen Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Lokallagene hadde en god runde på orientering om sin lagsdrift før vi fikk orientering og omvisning på Roald Amundsens Minde og fødested ved daglig leder Wiggo Andersen. 

Refr. Gunnar A. Hjorthaug