Samferdsel

Kulturminner knyttet til samferdsel kan være fra de eldste veiene gjennom bygda, mellom boplasser eller fra gård til gård. Her kan en stanse ved rodesteiner, bruer, skysstasjoner, jernbanestasjoner, rutebilvirksomhet og transport til vanns.