Ressurser

«Lenker av stein»,  en gammel grunnmur som viser spor av en husmannsplass. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Landslaget for lokalhistorie
Østfold Historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som utgir tidsskriftet Heimen og sammen med Norsk lokalhistorisk institutt Lokalhistorisk magasin.

Lokallagenes websider
På vår webside ostfoldhistorielag.org  kan en finne de mange lokallagene i Østfold. Her vil en få tilgang og ideer til mange lokalhistoriske aktiviteter.

Slektgranskning.
Starte med slektsgransking? Se Arkivverket sin side.
En viktig kilde er Digitalarkivet. Her finner du folketellinger, kirkebøker og mye, mye mer.Tidligere DisNorge – nå Slekt og Data har mange hjelpemidler til å finne slekt.
Gå inn på deres side og finn der blant annet Gravminner i Norge. Her kan du søke på gravstøtter og opplysninger for hele landet.

Wikipedia og slektforskning.
Gå inn på Wikipedias sider finner en grunnleggende artikkel om og rundt slektforsking.

Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har lagt ut en ufattelig mengde bøker, aviser, bilder m.m. på nett.  Her er det mye å hente for slektgransking og annet lokalhistorisk arbeid. Klikk på logoen Nasjonalbiblioteket så kommer du til rett side.

DigitaltMuseum
har en stor samling bilder som du kan søke på. Se samlingen av østfoldbilder . Her ligger også bildene fra Østfold billedarkiv med bl.a. flyfoto fra Widerø over  gårdene og tettstedene i de forskjellige kommunene.

Dokumentasjonsprosjektet
Her finner du bl.a. O. Rygh, Norske gaardsnavne.
Middelaldermateriale, Diplomatarium Norvegicum

Store norske leksikon
Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk og tilgjengelig på nettet.

Lokalhistorisk Wiki
Lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket

Liste over digitaliserte bygdebøker i Norge

Fornminner og kultur:
FortidsminneforeningenØstfoldmuseene/Borgarsyssel Museum

Kulturminnesøk  
Kulturminnesøk er en tjeneste fra Riksantikvaren. Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer: Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted.

Kulturminner i Østfold/Kulturminnekart 

Kulturminner i Østfold – Bygningslokaliteter fordelt på kommuner

Fornminner i Norge og Norden, http://www.arild-hauge.com

Norsk Steinalder (Arkeologisk museum), http://www.steinalder.no

Avisbiblioteket (Nasjonalbiblioteket), http://www.nb.no/html/avisbiblioteket.html