Redaksjon for Wiwar

Redaksjonskomiteen for Wiwar består av:

Asbjørn Hjorthaug, leder, Erling Bakken, Lars Egeberg, Elisabeth Vogt og Trond Svandal.