Publikasjoner

Ta vare på fortida for framtida. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag har tidligere hatt et slektshistorisk tidsskrift, Runar. Dette kom ut for siste gang i 2016.
Østfold Historielag utgir tidsskriftet WiwaR med inntil to utgivelser i året, et abonnement koster kr 200,- fritt tilsendt.