Personvern

Personvern, behandling av personopplysninger og IT

Alle virksomheter/organisasjoner som behandler opplysninger om sine medlemmer/ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven av 15. juni 2018 stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Dette gjelder: Behandling av personopplysninger, gjenbruk av personopplysninger, sletting av personopplysninger med mere.

Personvern handler om retten til å få ha sitt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Les mer om datatilsynets tilrådinger for personvernet.

Her kan du lese hva Østfold Historielag har bestemt om behandling av peronopplysninger i sin organisasjon:

Personvernerklæring Østfold Historielag

PersonvernKartlegging-sjekkliste