Representasjon

Borgarsyssel museum
Styrets leder har møtt med Berit Hogseth som vararepresentant i styret for stiftelsen Borgarsyssel museum.

Wilsekomiteen
Odd Jan Skriubakken, Tune møter som lagets representant.

Lokale historielag sine jubileum
Styreleder representerer Østfold Historielag ved ulike jubileum