Representasjon

Borgarsyssel museum

Østfold Historielag har ingen representant, men Tune HL har Odd-Jan Skriubakken i stiftelsen,

Borgarsyssel museum.

Wilsekomiteen
Styreleder, Kari Stumberg Omholt møter som lagets representant.

Lokale historielag sine jubileum
Styreleder representerer Østfold Historielag ved ulike jubileum