Om styret

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 5 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder: Kari  Stumberg Omholt
Nestleder: Ulf Kolstad

Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Mona Friberg

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Gunnleif Grannes
3. Varamedlem: Brit Haugbro