Om styret

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 5 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder: Odd Jan Skriubakken fra  2018
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Kari Hanna Stumberg Omholt

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Brit Haugbro

Styre i Østfold Historielag fra 19. september 2020. Foto: Asbjørn Hjorthaug