Om styret

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 5 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder:                      Kari  Stumberg Omholt
Nestleder:            Ulf Kolstad
Sekretær:             Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem:    Mona Friberg
Styremedlem:    Gunn Hedberg

1. Varamedlem:  Oddvar Aasen.
2. Varamedlem:  Svein Agnalt
3. Varamedlem:  Jarle Heed