Nedlagte idrettsanlegg

Høgåsbakken Knapstad Idrettslag 1932 Foto: Odvar Dingstad

Nedlagte idrettsanlegg kan kanskje regnes som noen av våre nyere kulturminner. Mange av våre idrettsanlegg på begynnelsen av 1900 tallet er bygget på dugnad av lokale foreninger i en tid som er halt anderledes enn dagens.
Østfold Historielag utfordrer hvert av lokaagene til å legge ut enkelte nedagte hoppbakker som eksempler på historiske idrettsanegg.

Berg, Rokke og Asak Historielag

Venåsbakken – Gimle idrettsforening

Moss Historielag
Refneskollen hoppbakke

Hobøl Historielag
Høgåsbakken
Sørlibakken
Skolebakken