Lokalhistorie

Utsikt fra «Sanddyna» til gamle Fossum bro og forsvarsverket i fjellet fra 1902.  Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold har en rik lokalhistorie. Østfold Historielag medlemslag presenterer mange flotte eksempler på kulturminner på sine nettsider. Bilder og historier som skaper forståelse og kunnskap fra ulike tidsepoker.  Ved å lese og se på hverandres arbeid kan vi være ressurser for hverandre. Lokalhistorie må registreres og dokumenteres for å kunne bevares og brukes. Kartlegging,  registrering  og informasjon om kulturminner og lokalhistorie er et arbeid som Østfold Historielag vil oppmuntre til.  Vi ser gjerne på innspill og forslag for å komme videre i dette gode arbeidet.

Østfoldhistorien har også fått et eget bokverk på 4 bind.

Bind I
Skrevet av Ellen Anne Pedersen, Frans-Arne Stylegar og Per G. Norseng, og viser hvordan Østfoldlandskapet ble formet, hvordan de første menneskene tok det i bruk for omkring 10.000 år siden, og hvordan samfunnet her utviklet seg gjennom forhistorisk tid og det første «danskeveldet» i vikingtida.

Bind II
Skrevet av Per Norseng og Sven G Eliassen. Dette bindet handler om økonomi, samfunn og kultur i den kristne middelalderen og reformasjonsårhundret fram til omkring 1600,

Bind III
Skrevet av Sven G Eliassen. Det dekker perioden 1600-1860 og har fått tittelen Små len – ett amt. Dette henspiller på den administrative oppløsningen i senmiddelalder og tidlig nytid og den videre utviklingen som etter hvert førte til at hele det nåværende Østfold ble samlet i ett såkalt amt, Smaalenenes amt, som er forløperen til dagens fylke.

Bind IV
Skrevet av Åsmund Svendsen. Det fører oss først gjennom industrireisningen, framveksten av en stor industriarbeiderklasse i Østfold og moderniseringen av landbruket som startet i siste halvdel av 1800-tallet.