Kurs og opplæring

Hvert år arrangeres:

Arbeids/seminar for styret

Dagsmøte for tilitsvalgte

Kurs/seminarer primært basert på forslag/etterspørsel fra medlemslagene  for hele fylket eller deler av fylket.