Kulturminnekart

Lagets største løft på kulturminnefronten har i de siste årene vært, http://kulturminnekart.no  er et resultat av en omfattende dugnadsinnsats og omfatter ca. 7000 kulturminner og drøyt 15000 bilder.

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir oppsøkt i stor grad, viser bruksstatistikken. Frivillige medarbeiderne har foretatt befaringer har også kontrollert kulturminnenes koordinater, skrevet inn enkelte kommentarer og tatt bilder av kulturminnene. Dette prosjektet har de siste årene stoppet litt opp. Avtalen om presentasjon og kartløsning er sakt opp fra 1. jan. 2019 og Østfold Historielag arbeider nå om å få overført databasen til staten for bruk på nasjonale kartløsninger som Kulturminnesøk.no og Askeladden.