Komite for kulturminner

Østfold Historielags Kulturminneutvalg:
Kari Stumberg Omholt (951 79 848)  – Østfold Historielag ,
Knut-Johan Rognlien (954 53 497) – Moss Historielag,
Trond Fjeld (970 05 754) – Berg Rokke Asak Historielag.
Gunnar Hjorthaug (900 87 073) – Østfold Historielag

Utvalget som er oppnevnt av ØH , 3. desember 2019, hadde sitt første møte den 4. mars 2020 og arbeidsoppgavene til utvalget er:

1 Koordinering og oversikt – hva skjer i Østfold.
2 Nettverk av kontaktpersoner
3 Kompetanse og standarder
4 Opplæring for deltagelse i nasjonale kartbaser
5 Informasjon på ulike plattformer og samlinger/prosjekter

 

Verktøykasse for kulturminneregistrering:

Lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket

Kulturminnesøk hos Riksantikvaren er en tjeneste for lokal registrering .

Tipsliste for kulturminneregistrering på Riksantikvarens Kulturminnesøk.

Husmannsplasskartlegging – tiltak/eksempler:
1) Oversiktskjema – Husmannsplasser – NN Kirkesogn 2
2) Informasjon om husmannsplasser på kart BRA-Historielag
3) Informasjon om husmannsplasser i egen lokal bok/årbok
4) Informasjon om husmannsplasser på lokale websider,
Varteig Historielag, Trøgstad Historielag, BRA-Historielag,
Askim Historielag
5) Informasjon om husmannsplasser på Kulturminnesøk
6) Informasjon om husmannsplasser på Lokalhistoriewiki
7) Informasjon om husmannsplasser på lokale turruter /turguider,
BRA-Historielag
8) Informasjon om husmannsplasser via lyd, bilder og videoopptak
Varteig Historielag,
9) Informasjon om husmannsplassen på skilt ved hustuft/plass.
Varteig Historielag,

Kilder: Bustadnavn i Østfold v/Kåre Hoel