Heder og ære

Lagets æresmedlemmer

Fra 1926 da Østfold Historielag ble stiftet er følgende gitt æresmedlemskap:

Bjarne Didriksen, Sarpsborg, 1954
H.B. Peterson, Moss, 1954
Jørgen Dahl, Eidsberg, 1955
Tron Daldorff, Halden, 1986
Lauritz Opstad, Tune (Oslo), 1986
Erling Johansen, Kråkerøy, 1986
Johannes Sivesind, Halden, 2001
Henry N. Nilsen, Tune, 2001
Henry Rogstad, Spydeberg, 2001
Ivar Filtvedt, Rakkestad, 2001
Nils Hetmann, Fredrikstad, 2001
Sven G. Eliassen, Halden, 2006
Kjell D. Karlsen, Spydenberg, 2010
Marit Egeberg Krog, Marker, 2012

Wilse-medaljen

En rekke medlemmer av Østfold Historielags medlemslag er i årenes løp tildelt Wilse-medaljen. Den deles ut til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte». Wilse-medaljen ble opprettet år 1953 av Stiftelsen Borgarsyssel Museum til minne om Jacob Nicolay Wilse (1735-1801) som var sogneprest i Spydeberg og Eidsberg. Østfold Historielag er representert i tildelingskomitéen.

Personer som er tildelt Wilsemedaljen siden 1953.