Forsvarsanlegg – krigsminner

Bygdeborgen ved grensen til gamle Spydeberg og Hobø kommune ved Vardeåsen i Spydeberg. Foto Gunnar A. Hjorthaug 22. april 2019

Det har i Norge vært sparsomt med arkeologiske undersøkelser av bygdeborger. Bygdeborger finner en på toppen av koller med god utsikt til omliggende områder. Mange av borgene hadde god hjelp av steile fjellvegger og utilgjengelig terreng på flere sider. Der hvor terrenget ikke var så bratt ble det bygd murer med tilgjengelig stein og tømmer. På toppen var det trolig satt opp et pæleverk/palisader. Kanskje har murene også vært forsynt med spisse stokker som har pekt utover, såkalte “spanske ryttere”. Fra borgen kunne en forsvare seg med de våpen en hadde. De brukte steiner til å velte utfor skråninger, pil og bue, spyd og økser. Å bygge slike anlegg for nærmere 1500-2000 år siden må ha vært en krevende innsats. Hvilken funksjon bygdeborgene har hatt er det flere teorier om.

Spydeberg varde og bygdeborg Her ligger muren etter borgfestningen langs med den gamle kommunegrensa og et stort område både på Spydeberg siden og Hobøl siden er fredet. Fornminneområdet er fra jernalder/folkevandringstiden ca. 400-600 år før Kr.f. Steinmurene var fundament for et stokkegjerde. Murene fra bygdeborgen kan i dag sees som ei 160 meter lang lenke av utraste steinmurer av bruddstein. Det er funnet flere åpninger i muren. Drikkevann for menneskene som var i borgen var i vannhull inne på området, i Svarttjern og Karrustjern.

Hobøl varde med sitt forberedte vardebål også kalt vete hadde en klar varslingsfunksjon ved angrep av fiender på vei mot landet. En forberedt vete var 10-12 meter høy og var plassert både både på det høyeste og beste utsiktspunktet. Det var også ei vakthytta ca. 100 skritt fra veten. Vakthytta var tilholdsted for de som holdt vakt i ufredstider og den hadde dør og utsikt i alle retninger.  Det er eksempler på at veten har vært prøvd ut på flere lokale topper for å få frem den beste lokaliteten. I 1817 kart fra Kartverket er Hobøl varde tegnet inn med vetesymbol.

Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling. Ole Kjærbu har i alle år samlet på gjenstander fra krigen 1940-45. Det er en imponerende og omfattende samling. Den består av bl.a. våpen, kjøretøyer, uniformer, sabotasjeutstyr, papirer og propagandamateriell. Her får du innblikk i flyslipp og motstandsbevegelsen.  Det var i 1999 at Mary og Ole Kjærbu tok initiativet til en stiftelse for samlingen.

Hjemmefrontshytta Arvika ved Tønnerød var stabshytte og en av tre hytter i Hobøl. De andre hyttene het Malmø og Karlstad lå i Bærøskauen ved Helvetsåsen og ved Lommetjern. Disse hyttene hadde forbindelse med ei hytte i Våler som het Malmø og ei hytte i Svinndal som het Lund. Det var Milorggrupper i Mosseavsnittet som brukte disse hyttene i 1944-1945. Mannskapet som var i disse hyttene tok imot våpenslipp og deltok i operasjoner. Det var et lag på 12-13 mann for hver hytte. Mat ble fraktet inn av skiløpere fra nabogårdene i all hemlighet. Arvika er nå restaurert.