Bilder

På gamle stier.   Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold fylkes bildearkiv

Flere av Østfold Historielag sine lokallag har egne bildearkiver på sine nettsider.

Oversikt over lokale fotosamlinger – Lokalhistoriewiki

Østfold Historielag tilbyr i 2019 kurskvelder for bilderegistrering og behandling.