Lørdag 19. september kunne lagets leder Odd Jan Skriubakken åpne årsmøte 2020 del 2 i Råde. ØH har vanligvis avviklet sine årsmøter i mars, men pandemien gjorde dette vanskelig i år. Årsmøte del 1 var derfor avholdt per e-post den 7. april 2020 med vedtatte årsberetning og regnskap. Årsmøtet-del 2 hadde ingen merknader til vedtak i årsmøte del 1. 

Møteleder Asbjørn Hjorthaug og ØH leder Odd Jan Skriubakken. Foto: G.A.Hjorthaug

Årsmøte ØH del 2 ble ryddig avviklet på Bøndenes hus i Karlshus under kyndig ledelse av møteleder Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Råde Historielag var et dyktig vertskap med god bevertning og smittevernrutiner. Lagets leder Egil Hissingby ønsket velkommen og fortalte om kommunen og lokallaget.

Leder i Råde Historielag, Egil Hissingby ønsker årsmøtet velkommen. Foto: GA.Hjorthaug

På årsmøtet til ØH i Råde ble vedtektene justert i henhold til nytt fylkesnavn, handlingsplan, kontigent og budsjett for 2020 ble vedtatt og ØH foretok følgende valg: 

ØH sitt styre:
Leder: Odd Jan Skriubakken 
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Kari Stumberg Omholt

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Brit Haugbro

Wiwar redaksjonen: 
Trond Svandal og Jens Bakke ble gjenvalgt. 

Valgkomiteen:
Arild Johnsen, Moss ble nyinnvalgt.

Protokollen fra Årsmøtet 2020 vil komme på lagets webside når protokollen er ferdig justert.

Bokpriser for 2019:
Etter årsmøtet ble Østfold Historielags bokpriser for 2019 det ut.
Les mer om dette under Bokpriskomiteen.


ØH arrangerer høsttur til utgravingene av Gjellestadskipet ved Jellhaugen, Viksletta og utgravingsområdet.
Innkjøring via Rokkeveien, ( Rv. 118./gamle E6) Se etter skilt. Noen parkeringsplasser nede ved veien og noen plasser ca. hundre meter lenger inn. Ta med godt fottøy.Parkering ved innkjøring til Jellhaugen, og ved selve utgtravingsfeltet. Oppfordring om å være flere i hver bil – det er få parkeringspasser.Ta med kaffe og niste til eget bruk.Gratis ca en times omvisning.
Maks 20 personer hver dag. Velg derfor en av to dager:
Onsdag 30. september kl 13.00 – ca kl 14.00
Onsdag 7. oktober kl 13.00 ca kl 14.00
Påmelding med navn, tlf og prioritert dag sendes innen 25 september til:

karihannaomholt@gmail.com

Den som melder seg på først får bli med.
Velkommen!Les om utgravingen og skipethttps://www.niku.no/prosjekter/jellestadskipet/


Hilsen, Odd Jan Skriubakken og Kari Stumberg Omholt Østfold Historielag

Praktisk informasjon:

Omvisningene starter ved inngangen til utgravningsfeltet, møtepunktet er merket med en rød «i» på kartet her. Grunnet gjørmete jorde anbefaler vi å bruke støvler.

Utgravningen foregår rett bak Jellhaugen i Halden kommune. Ta buss 630 til Nedre Hjelmungen eller kjør i retning Halden på E6 og ta av på enten avkjørsel 3 (Ingdalskrysset) eller avkjørsel 2 (Svinesundparken). Følg så fylkesvei 118 til Jellhaugen, markert med et brunt kulturminneskilt. Det er parkering til 8-9 biler ved Jellhaugen. Parker med hensyn så det er plass til andre.

Hold avstand og ta hensyn:

·        Publikum bes holde minst 1 m avstand til hverandre og til feltpersonellet.

·        Ta gjerne med egen håndsprit og ansiktsmaske om mulig.

·        Hold god håndhygiene i forkant av besøket.

·        Host/nys i albuen eller i papirlommetørkle.

·        Vi ber om at personer som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme – kom heller på besøk når du er frisk!

Velkommen!

Beste hilsener

Margrethe K. H. Havgar
Formidlingsansvarlig Gjellestadutgravningen

Årsmøtet i Østfold Historielag og brukermøte for Styreweb utsettes.

Antall koronasmittede øker dag for dag. Helsemyndighetenes tiltak og råd mot smittespredning blir stadig mer omgripende. De fleste deltakerne på vårt årsmøte  vil være eldre personer og pr definisjon være i en risikogruppe. Styret har derfor vedtatt at årsmøtet 2020 som skulle ha vært i Råde 21.3 utsettes inntil videre – som i praksis vil bety til høsten. Landslaget har i brev i dag også bedt om at det vurderes nøye hvilke møter som skal gjennomføres. De skriver at flere har utsatt sine årsmøter. Situasjonen i Østfold Historielag er rolig. Årsmøtets saksliste er av det rolige slaget. Revisor har godkjent regnskapet, valg komiteens innstilling er enstemmig og i tråd med styrets oppfatninger. Det er heller ingen formelle grunner som taler mot utsettelse. Styret vil drive sitt arbeid med grunnlag i foreslått budsjett og årsplan. Det planlagte kurset i bruk av styreweb utsettes også til høsten. Hilsen Odd-Jan Skriubakken (leder ØH)


Interessant seminar fra Østfold Historielag om Lokalhistorie i vår tid i Moss 26.10. Moss Historielag var vertskap på Verket skole. 33 deltakere fikk en spennende dag. Dag Hunstad fra Norsk lokalhistorisk institutt ga en spennende oversikt over lokalhistorisk arbeid og muligheter i dag fra de mange organisasjoner og institutter. F.eks mulighetene som er på «lokalhistoriewiki.no» til å lage moderne lokalhistoriske bøker med mulighet for oppdatering og til å nå mange.

Kristian Hunskaar, fra Riksarkivet underviste godt om Digitalarkivet og fortalte om siste oppdateringer. Østfold sitt mangfold av idustrihistorie var Åsmund Svendsen sitt tema som engasjerte forsamlingen. Tor Anders Bekken Martinsen fortalte fra Landslaget for Lokalhistorie og fortalte om hvordan styreweb og prosjektstøtte var store muligheter for lokallagene. Siste del av seminaret var omvisning og byvandring i Møllebyen og Verket med Per Arild Simonsen. Vi hadde vakkert høstvær med masse vann i Mossefossen. Flott ramme om en kulturomvisning som fristet til gjentakelse.

Engasjerte deltakere på møte for tillitsvalgte i Østfold Historielag 17.09.2019 i Rakkestad. De lokale tillitsvalgte viste stor aktivitet og engasjement for å ta ibruk Styreweb. Hele fylket er nå igang med kulturminneplanlegging. ØH har dette året hatt mange møter og opplæringskvelder. Lokalhistorie i vår tid, spennende seminar den 26. oktober i Moss. Meld deg på snarest. Status på de forskjellige kommunenes kulturminneplanlegging kan du lese i referatet fra møtet.

Nyttig og interessant bildebehandlingskurs del 2 ble avsluttet mandag 3. september i regi av Askim Historielag og Østfold Historielag. Valter N. Bakkene gjennomgikk denne kvelden programmet FotoStation. Første del i våres gjennomgikk Henning Pytterud hvordan scanne og arkivere bilder. Viktig for lokal lag å tenke igjennom hva en ønsker å bruke en lokal bildebase til. Viktig å huske på å registrere gode metadata, opplysninger om bildet og gode søkerord tilknyttet hvert bilde. Viktig at en bestemmer seg for en felles forståelse og katalog for arkivering. Se gjerne kulturrådets katalog. Flere ønsket at det ble flere drøftinger mellom historielag for å finne gode løsninger for bildelagring og bruksavtaler med andre som Østfold Bildearkiv ved avlevering av historiske bilder. https://www.kulturradet.no/…/publikasjon-standard-for-fotok…

Seminar: Sted Verket skole Moss(Osloveien 25, 1534 Moss)

26. oktober 2019 kl 1000 – 1500 Seminaret er for alle.

Program

09.30 Registrering-Kaffe

10.00 Lokalhistorie i vår tid v/Dag Hunstad, Norsk lokalhistorisk inst.

10.45  Digitalarkivet  v/Kristian Hunskaar, Riksarkivet

11.30  Østfolds industrihistorie v/Åsmund Svendsen, historiker 

12.15  Pause – kaffe og noe å spise

13.00  Landslaget for lokalhistorie v/Tor Anders Bekken Martinsen

13.45  Møllebyen og Verket byvandring v/Per Arild Simonsen 

15 00  slutt

Begrenset antall plasser til 80 deltakere.

Egenandel kr 200.kontant/vipps  Tas imot ved ankomst 

Påmelding : bkjarnes@online.no

Arrangør:

Østfold Historielag

Møte for tillitsvalgte tirsdag 17. september kl 18.00 – 21.00 Historica, Rakkestad (Ertevannsveien 4, Rakkestad)
Det blir servert kaffe og kringle fra kl 17.45.

Dagsorden:
1) Kommunale kulturminneplaner:
Marit Pedersen fra Sarpsborg kommune orienterer om arbeidet med kulturminneplanen i Sarpsborg og samarbeidet med det lokale historielag  

2) Styreweb
Status for lokallagene. Erfaringer – utfordringer fra lokallag 

3) Kurs – status.  Bilderegistrering – slektsforskning  
Gjennomførte kurs – erfaringer Planlagte kurs Ønsker fra lagene?

4) Seminar 26. oktober Lokalhistorie i vår tid! Sted Verket skole Moss Påmeldinger Begrenset til 80 deltakere.

5) Informasjon
a. Bokprisene – informasjon v/Brit 
b. Wiwar – abonnementsverving  v/Odd Jan           

Påmelding til gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 4. september.

Vakker og flott vandring med Østfold Historielag på sensommertur 2019 langs Oldtidsveien søndag 18. august. 
Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tok vel 50 deltakere med på en spennende reise med landskapshistorie, bergkunst og fornminner. 
Turen startet med omvisning ved Solbergtårnet, der vi fikk høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter gikk turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby.  Underveis var det felles matpause hvor historielaget serverte kringle til alle. En trivelig tur med mange gode tilbakemeldinger og stor interesse blant deltakerne. Alle plasser på bussen var besatt.