Årsmøter

Årsmøtet 2016
Protokoll årsmøte 2016
Årsberetning 2015-2016

Årsmøtet 2017
Protokoll årsmøte 2017
Årsberetning 2016-2017
Komiteenes årsberetning for 2016-2017

Årsmøtet 2018
Protokoll årsmøtet 2018valgkomiteens forslag 2018
Årsmelding 2017

Protokoll-ekstraordinært-årsmøte 2018

Årsmøtet 2019

Protokoll årsmøte ØH 2019

Årsberetning ØH 2018

Årsmøte 2020 del 1

Protokoll årsmøte ØH 2020 del -1

Årsberetning ØH 2019

Årsmøte 2020 del 2 i Råde

Protokoll årsmøte ØH 2020 del -2

Årsmøte 2021 del 1

Protokoll årsmøte ØH 2021 del -1

Årsberetning ØH 2020

Årsmøte 2021 del 2

Årsmøte ØH 2021 del-2 i Skjeberg. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Protokoll årsmøte ØH 2021 del 2 i Skjeberg

Årsmøte 2022

ØH Årsmøte på Gamle Prestebakke 2022. Leder Kari Stumberg Omholt takker ordstyrer Asbjørn Hjorthaug. Foto: Gunnar A Hjorthaug

Protokoll årsmøte ØH 2022

Årsberetning ØH 2021

Leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt åpner årsmøtet. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Protokoll årsmøte ØH 2023

Årsberetning fra ØH 2022