Fylkeslagene av politiske partier har fått brev fra Østfold Historielag. Kulturminner har betydning for vår stedsidentitet. Dette bør inn i partiprogrammene!
Lokalsamfunnene er fylt med kulturminner. De fleste av oss er ikke kjent med dem, men våre lokale historielag har ofte erfart hvor interesserte innbyggerne blir når de gjøres oppmerksomme på sin rike, lokale natur- og kulturarv. Da kan man føle stolthet over gamle gravplasser, bygninger, helleristninger, industrimiljøer, fangstgroper og lignende. Denne type historieformidling er ikke veldig kostbar og kan også stimuleres ved å støtte opp om frivillige krefter.

Dette og mere til står det i brevet fra Østfold Historielag

Signert ved Leder Kari Stumberg Omholt

Mange lokale kulturminner er truet. Her eksemplifisert ved gravrøys fra bronsealder-jernalder i Hobøl Foto Gunnar A. Hjorthaug