Invitasjon til tillitsvalgtmøte i Østfold Historielag lørdag 10. september 2022 kl 11.00 – 14.00 på Rygge Museum, Bygdetunveien 145, v/Rygge kirke. Arrangementet er i samarbeid med Rygge Museum og historielag.

Rygge Museum
Bygdetunveien 145

Program for dagen:

1100 Innledning ved styreleder Kari Stumberg Omholt

1115 Orientering om driften i Rygge Museum og historielag v/leder Helge Aker

1130 Omvisning på Rygge Museum

1200 IKA – Interkommunalt arkiv -en orientering om arkivet og deres tjenester v/Lene-Kari Bjerketvedt

1245 Lunsj

1315 Prosjekt kulturminnevandring – Orientering fra Hvaler Kulturvernforening v/Gunn Hedberg.

1400 Slutt

Påmelding tilnestleder Ulf Kolstad på epost ulfkols@online.no

innen 5. september.

Lagene inviteres med to tillitsvalgte hver.

Vel møtt

Kari Stumberg Omholt

Leder Østfold Historielag

Tlf 951 79 848