Lokalhistorisk miniseminar : Se innbydelse fra Askim Historielag

«Historien om Norges største elvekraftverk med omvisning».

23. april 2022 kl 1100-1400

Vamma Kraftstasjon – Askim/Skiptvet

ØH arrangerer vårtur til Vamma kraftstasjon i samarbeid med Askim Historielag.
Turen innebærer en trapp som dessverre ikke er egnet for rullestol.

Innkjøring: Følg skilt via veien Vammatoppen til Vamma kraftstasjon.

Parkeringsplasser på Askimsiden.

Oppfordring om å være flere i hver bil. 

Gratis seminar, historisk omvisning og en enkel lunsj i anlegget.

Program: 

kl 1100 Oppmøte på parkeringsplassen

Kl 1100 Velkommen til kraftstasjonen Historisk foredrag

kl 1200 Kaffe enkel lunsj

kl 1230 Omvisning

kl 1330 Ekskursjon til «Vammabanens jernbanespor, friluftsmuseum» – vogner fra Krøderbanen.

kl 1400 Slutt

Begrenset antall deltakere med tak på 40 personer.

Påmelding med navn, tlf.nr. sendes innen 19 april til: gunnar.hjorthaug@icloud.com

Den som melder seg på først får bli med.

Velkommen!

Les om kraftverket her:

https://hafslundeco.no/kraftverk/vamma

https://no.wikipedia.org/wiki/Vamma_kraftverk

https://www.askimmuseum.no/index.php/stoff-om-kykkelsrud/116-vare-kraftverk

Hilsen

Hans-Harald Løkke, Askim Historielag tlf 414 15010

Gunnar Hjorthaug, Østfold Historielag