God stemning på ØH sitt årsmøte 2022, leder Kari Stumberg Omholt hilser til årsmøtet.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag avholdt årsmøte 2022 på «Gamle Prestebakke» lørdag 26. mars 2022. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved Svein Norheim, leder i Idd og Enningdalen som fortalte litt om det lokale historielaget. 

Selve årsmøtet ble gjennomført med Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag som ordstyrer. Årsmøtet valgte ny nestleder i Østfold Historielag, Ulf Kolstad , Askim h.l. Gunnar Hjorthaug Hobøl h.l. ble gjenvalgt som sekretær. Styret består i tillegg av leder Kari Stumberg Omholt Idd og Enningdalen h.l. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg h.l. og styremedlem Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening. Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 25 mars 2023. Eidsberg Historielag er da vertskap.

Årsmøteprotokollen for ØH 2022.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2021 delt ut. Prisvinnerne fikk blomster og diplom. Prisen for beste årbok er på kr 3 000, de to andre prisene er på 5 000 kr.

Lokalhistorie:
Rådehistorie Fra Hauka, Lundebyfjella, Henæstangen og Burumøya
av Eigill Tangen

Slektshistorie:
Mormor og jeg av Marit Øgar Aasbrenn 

Årbok:
Mindre Alv Lokalhistorie fra Fredrikstad Årbok XIX Fredrikstad museum