Østfold Historielags årsmøte 26. mars 2022 avholdeds på Gamle Prestebakke 

Prestebakkeveien 215. 1796 Kornsjø. Det ligger 100 m syd for Prestebakke kirke. 

Det tar 35 min å kjøre fra Halden sentrum. 

Program

09.30 Registrering – kaffe og kringle

10.00 Åpning v/ leder

Innkalling og alle dokumentene til møtet er sendt til lokallagene som er bedt om å formidle dette til lagenes delegater. Velkommen!