Leder for ØH, Kari Stumberg Omholt ønsket tillitsvalgte velkommen Foto: Trond Fjeld

Tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 13. november 2021 på Roald Amundsens Minde med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. 30 engasjerte deltakerne var med i drøftingene av dagens tema. 

Rolf Gulbrandsen orienterte om vertslagets drift. Foto Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielags leder Kari Stumberg Omholt ønsket velkommen og redegjorde for dagens program. Styreleder i Borge og Torsnes Historielag Rolf Gulbrandsen orienterte om lagets drift i begynnelsen av møtet.

Styreweb var denne gangen også tema med innledning av Gunnar Hjorthaug, sekr. Østfold Historielag og Øystein Lie, kasserer i BRA Historielag. Det ble gjennomgått betydningen av at lokallagene har hele sitt styre registrert på Styreweb. I Styreweb kan lagsdriften sikre sitt arkiv tilgjengelig for hele styret. Lagene får f.eks. en enkel jobb ved innkallinger og referatutsending fra styremøtene. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Ved at medlemmene er registrert i Styreweb kan regnskapsprogrammet brukes til fakturering. Styreweb sin økonomidel gir god oversikt over regnskapet med oversiktlige rapporter og letter kasserers arbeid. 

Gunnar Hjorthaug foto Trond Fjeld

I tillegg til at Styreweb har vært tema på tillitsvalgtes møte var det interesse for at en prøvde å få til et eget brukermøte for lagenes kasserer og et møte for lagenes sekretær. Styreweb tema engasjerte og mange snakket varmt for dette. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter var 1. nov. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. 

Øystein Lie

Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk hos Riksantikvaren Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at nå skal Riksantikvaren forsøke å få overført registreringene fra Østfold Kulturminnekart til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). ØH sitt kulturminneutvalg vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere brukerminner på Kulturminnesøk og gjerne ha en egen kulturminnekontakt og kulturminneutvalg. Det ble vist til eksempler på Østfold Historielag sin webside under Lokalhistorie hvor det er eksempler fra flere historielag om synliggjøring av kulturminneregistreringer på deres websider.

Se fra Hobøl : http://hobolhistorielag.no/husmannsplasser-hobol-sogn/

Trond Fjeld fra Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook og Lokalhistoriewiki har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget. 

Se eksempler fra BRA https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Husmannsplasser_i_Rokke_kirkesogn,_%C3%98stfold

Redaktør i Wiwar orienterte litt om redaksjonens arbeid og oppmuntret til samarbeid med lokale lag om lokale artikler med betydning for regionen.

Wiggo Andersen Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Lokallagene hadde en god runde på orientering om sin lagsdrift før vi fikk orientering og omvisning på Roald Amundsens Minde og fødested ved daglig leder Wiggo Andersen. 

Refr. Gunnar A. Hjorthaug