Stor detagelse på Østfold Historielag sin høsttur søndag 12. september. Turen ble arrangert sammen med Idd og Enningdalen Historielag. 65 deltagere fikk prøve deler av ei fluktrute sammen med kjente lokale loser. De gode hjelperne var: Rolf Karlsen, Rolf Arild Engebretsen, Leif Bokerød og Per Torgalsbøen. Leif og Per er direkte etterkommere av grenselosene under krigen

De fleste deltagerne gikk 7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Andre ble transportert  inn til Boksjøene og gikk tur inn til plasser hvor losene holdt til. Alle fikk høre flotte foredrag fra lokalehistorikere om flyktningtransportene i Haldensdistriktet på en felles kaffestund i nydelig høstvær ved Boksjøene. Det var en fornøyd leder i Østfold Historielag, Kari Stumberg Omholt som takket lokallaget og de mange deltagerne som sluttet opp om arrangementet.

7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Med gode hjelpere som los på turen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Gode fortellinger fra flyktningtrafikken i Haldenområdet under krigen. Foto: Gunnar A. Hjorthaug