Østfold Historielag sin nye leder Kari Stumberg Omholt takker avgåtte Odd Jan Skriubakken for innsatsen . Foto Gunnar A. Hjorthaug

Lederskifte i Østfold Historielag på Årsmøte 2021-del 2 som ble avholdt på «Heia» i Skjeberg lørdag 4. september 2021. Før årsmøtet var det velkomsthilsen ved leder i Skjeberg Historielag Kjell Pettersen og ved Jan Erik Eriksen som fortalte om «Heia». Dette er det gamle herredshuset som historielaget har hatt et stort restaureringsarbeidet med på og om kommunestyresalen som historielaget nå har fått overtatt.

Selve årsmøtet ble gjennomført på dyktig vis av Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Årsmøtet medførte til lederskifte i Østfold Historielag. Odd Jan Skriubakken gikk av som styreleder etter 3 år. Kari Hanne Stumberg Omholt fra Idd og Enningdalen Historielag ble valgt til ny leder og Trond Fjeld fra BRA historielag ble ny nestleder. Mona Friberg, Hvaler Kulturvernforening ble nytt styremedlem. Kasserer Eva Boem Svendstad, Eidsberg Historielag ble gjenvalgt for to år. Sekretær Gunnar Hjorthaug, Hobøl Historielag har ett år igjen av sin valgperiode.

Neste årsmøte for Østfold Historielag er fastsatt til 26 mars 2022. ØH er da velkommen til Idd og Enningdalen Historielag.

Etter selve årsmøteforhandingene ble bokpriser 2020 delt ut.Prisvinnerne fikk blomster, diplom og kr. 5000-.

Lokalhistorie: Frodig fajanse og kjærlig keramikk- Haldenkeramikk 1840 – 1980 -av Marianne Andreassen

Slektshistorie: Familien på Finsrud i Fantekroken av Trond H. F. Kasbo

Årbøker: Berg Rokke og Asak Historielag – Bergsokningen.