Leder av ØH Odd Jan Skriubakken ønsker velkommen, her Hobøl Historielag.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Onsdagene 30. september og 7. oktober arrangerte Østfold Historielag høsturer til utgravingene av vikingskipet ved Jellhaugen i Halden kommune. Det var stor interesse for turene og tre fulle grupper på 20 personer fikk delta med flott omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar. Gruppene fikk se utgravingsarbeidet med skipet og solding av jord fra skipsgraven.

Utgraving av vikingskipet
Omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Arkeologer i sving med solding og skylling av jordhauger fra utgravingen.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Les hva Berg Rokke og Asak Historielag skriver om vikingskipet:

Les mer om utgravingsprosjektet: