Lørdag 19. september kunne lagets leder Odd Jan Skriubakken åpne årsmøte 2020 del 2 i Råde. ØH har vanligvis avviklet sine årsmøter i mars, men pandemien gjorde dette vanskelig i år. Årsmøte del 1 var derfor avholdt per e-post den 7. april 2020 med vedtatte årsberetning og regnskap. Årsmøtet-del 2 hadde ingen merknader til vedtak i årsmøte del 1. 

Møteleder Asbjørn Hjorthaug og ØH leder Odd Jan Skriubakken. Foto: G.A.Hjorthaug

Årsmøte ØH del 2 ble ryddig avviklet på Bøndenes hus i Karlshus under kyndig ledelse av møteleder Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Råde Historielag var et dyktig vertskap med god bevertning og smittevernrutiner. Lagets leder Egil Hissingby ønsket velkommen og fortalte om kommunen og lokallaget.

Leder i Råde Historielag, Egil Hissingby ønsker årsmøtet velkommen. Foto: GA.Hjorthaug

På årsmøtet til ØH i Råde ble vedtektene justert i henhold til nytt fylkesnavn, handlingsplan, kontigent og budsjett for 2020 ble vedtatt og ØH foretok følgende valg: 

ØH sitt styre:
Leder: Odd Jan Skriubakken 
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Kari Stumberg Omholt

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Brit Haugbro

Wiwar redaksjonen: 
Trond Svandal og Jens Bakke ble gjenvalgt. 

Valgkomiteen:
Arild Johnsen, Moss ble nyinnvalgt.

Protokollen fra Årsmøtet 2020 vil komme på lagets webside når protokollen er ferdig justert.

Bokpriser for 2019:
Etter årsmøtet ble Østfold Historielags bokpriser for 2019 det ut.
Les mer om dette under Bokpriskomiteen.