ØH arrangerer høsttur til utgravingene av Gjellestadskipet ved Jellhaugen, Viksletta og utgravingsområdet.
Innkjøring via Rokkeveien, ( Rv. 118./gamle E6) Se etter skilt. Noen parkeringsplasser nede ved veien og noen plasser ca. hundre meter lenger inn. Ta med godt fottøy.Parkering ved innkjøring til Jellhaugen, og ved selve utgtravingsfeltet. Oppfordring om å være flere i hver bil – det er få parkeringspasser.Ta med kaffe og niste til eget bruk.Gratis ca en times omvisning.
Maks 20 personer hver dag. Velg derfor en av to dager:
Onsdag 30. september kl 13.00 – ca kl 14.00
Onsdag 7. oktober kl 13.00 ca kl 14.00
Påmelding med navn, tlf og prioritert dag sendes innen 25 september til:

karihannaomholt@gmail.com

Den som melder seg på først får bli med.
Velkommen!Les om utgravingen og skipethttps://www.niku.no/prosjekter/jellestadskipet/


Hilsen, Odd Jan Skriubakken og Kari Stumberg Omholt Østfold Historielag

Praktisk informasjon:

Omvisningene starter ved inngangen til utgravningsfeltet, møtepunktet er merket med en rød «i» på kartet her. Grunnet gjørmete jorde anbefaler vi å bruke støvler.

Utgravningen foregår rett bak Jellhaugen i Halden kommune. Ta buss 630 til Nedre Hjelmungen eller kjør i retning Halden på E6 og ta av på enten avkjørsel 3 (Ingdalskrysset) eller avkjørsel 2 (Svinesundparken). Følg så fylkesvei 118 til Jellhaugen, markert med et brunt kulturminneskilt. Det er parkering til 8-9 biler ved Jellhaugen. Parker med hensyn så det er plass til andre.

Hold avstand og ta hensyn:

·        Publikum bes holde minst 1 m avstand til hverandre og til feltpersonellet.

·        Ta gjerne med egen håndsprit og ansiktsmaske om mulig.

·        Hold god håndhygiene i forkant av besøket.

·        Host/nys i albuen eller i papirlommetørkle.

·        Vi ber om at personer som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme – kom heller på besøk når du er frisk!

Velkommen!

Beste hilsener

Margrethe K. H. Havgar
Formidlingsansvarlig Gjellestadutgravningen