Årsmøtet i Østfold Historielag og brukermøte for Styreweb utsettes.

Antall koronasmittede øker dag for dag. Helsemyndighetenes tiltak og råd mot smittespredning blir stadig mer omgripende. De fleste deltakerne på vårt årsmøte  vil være eldre personer og pr definisjon være i en risikogruppe. Styret har derfor vedtatt at årsmøtet 2020 som skulle ha vært i Råde 21.3 utsettes inntil videre – som i praksis vil bety til høsten. Landslaget har i brev i dag også bedt om at det vurderes nøye hvilke møter som skal gjennomføres. De skriver at flere har utsatt sine årsmøter. Situasjonen i Østfold Historielag er rolig. Årsmøtets saksliste er av det rolige slaget. Revisor har godkjent regnskapet, valg komiteens innstilling er enstemmig og i tråd med styrets oppfatninger. Det er heller ingen formelle grunner som taler mot utsettelse. Styret vil drive sitt arbeid med grunnlag i foreslått budsjett og årsplan. Det planlagte kurset i bruk av styreweb utsettes også til høsten. Hilsen Odd-Jan Skriubakken (leder ØH)