Engasjerte deltakere på møte for tillitsvalgte i Østfold Historielag 17.09.2019 i Rakkestad. De lokale tillitsvalgte viste stor aktivitet og engasjement for å ta ibruk Styreweb. Hele fylket er nå igang med kulturminneplanlegging. ØH har dette året hatt mange møter og opplæringskvelder. Lokalhistorie i vår tid, spennende seminar den 26. oktober i Moss. Meld deg på snarest. Status på de forskjellige kommunenes kulturminneplanlegging kan du lese i referatet fra møtet.