Nyttig og interessant bildebehandlingskurs del 2 ble avsluttet mandag 3. september i regi av Askim Historielag og Østfold Historielag. Valter N. Bakkene gjennomgikk denne kvelden programmet FotoStation. Første del i våres gjennomgikk Henning Pytterud hvordan scanne og arkivere bilder. Viktig for lokal lag å tenke igjennom hva en ønsker å bruke en lokal bildebase til. Viktig å huske på å registrere gode metadata, opplysninger om bildet og gode søkerord tilknyttet hvert bilde. Viktig at en bestemmer seg for en felles forståelse og katalog for arkivering. Se gjerne kulturrådets katalog. Flere ønsket at det ble flere drøftinger mellom historielag for å finne gode løsninger for bildelagring og bruksavtaler med andre som Østfold Bildearkiv ved avlevering av historiske bilder. https://www.kulturradet.no/…/publikasjon-standard-for-fotok…