Tilbud til tillitsvalgte om kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus
6. april 2019 for tillitsvalgte i ØHs lokallag.

ØH tok høsten 2018 i bruk dataprogrammet Styreweb og har påbegynt et elektroniskarkiv for sin virksomhet. Dette er et godt verktøy for arkiv og postutsendelse forstyreleder og sekretær. Regnskapsdelen gir enkel og god oversikt både for leder og kasserer. ØH mener at med Styreweb vil det vil bli enklere å ta over forgjengeres styreverv og bygge på tidligere dokumenter og protokoller. Landslaget folokalhistorie ønsker at alle lokallag skal ta i bruk Styreweb og har fremforhandlet en gunstig avtale med redusert pris for medlemslag. ØH ønsker å legge til rette for medlemslagenes bruk av Styreweb.

Lørdag 6. april arrangere derfor kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17, 1739 Østfold. kl 1000-1300 med Geir Ove Svinø fra Styreweb som kursleder. Det er ingen forutsetning at laget har tatt i bruk Styreweb for å delta på kurset. ØH ønsker også å bidra økonomisk til at lokallagene tar i bruk Styreweb ved at ØH dekker 50 % av driftsutgiftene til hva lokallagene betaler for Styreweb i årlige driftsutgifter. Velkommen til kurs!

Påmelding til Styrewebkurset sendes innen 1.april til:

post@ostfoldhistorielag.org eller gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH Gunnar Hjorthaug, sekretær