Østfold Historielag har fått 20 bøker til vurdering for utdeling av bokpris 2018. Forteller leder av bokkomiteen, Brit Haugbro.

Det skal vurderes en pris med hovedvekt på lokalhistorie fra Østfold og en pris med hovedvekt på slektshistorie fra Østfold. 2018: Bok-liste.