Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Østfold Historielag

tirsdag 22. mai kl. 18.00

Sted: Historica, Ertevannsveien 4   1823 Rakkestad

Program
Kl. 17.30  Registrering med kaffe
Kl. 18.00 Åpning og Saker til behandling:

Det ekstraordinære årsmøtet avvikles i samsvar med lagets vedtekter §§ 4 og 5
Sakene er regnskap 2017 og budsjett 2018 som varslet på årsmøtet 17. mars 2018.

Påmeldingsfrist til ekstraordinært årsmøte:
Mandag 15. mai 2018 til kontorets e-mail
post@ostfoldhistorielag.org og gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH                                                            Gunnar Hjorthaug, sekretær