Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte lørdag 17.mars med god oppslutning i Båstad med Trøgstad Historielag som vertskap. 17 av 22 lokallag stilte med 2 – 4 representanter i tillegg til medlemmer fra komiteer og styret.
I begynnelsen av møtet gav Ellen Baastad orientering om bygda og lokalhistorien. 3 trumpetspillende ungdommer fra musikkskolen ga en nydelig minikonsert.

På årsmøtet ble Odd Jan Skriubakken fra Tune valgt til ny leder. Bjarne Fredrik Kjærnes fra Rygge ble valgt som ny nestleder, Gunnar Hjorthaug fra Hobøl ble valgt til sekretær og Brit Haugbro fra Hobøl ble valgt som styremedlem. Eva Boehm Svendstad fra Eidsberg er kasserer og var ikke på valg. 1. varamedlem ble Kari Stumberg Omholt fra Idd og Enningdalen, Liv Leirstein fra Rygge ble valgt som 2. varamedlem og Liv Molstad Johansen fra Eidsberg ble 3. varamedlem På årsmøtet var 17 av Østfold Historielags 22 medlemslag representert.

Se også artikler fra årsmøtet på lagets offisielle facebookside:
Østfold Historielag

Protokollen fra årsmøtet kan du lese her:Protokoll årsmøte 2018