Den 17. mars 2018 er det årsmøte for Østfold Historielag på Folkvang, Båstad i Trøgstad.

Første infobrev om årsmøtet 2018 til alle lokallag: Info til alle lag tilsluttet Østfold Historielag

Folkvang