Velkommen til Østfold Historielag

Nes lense ved Glomma, Skiptvet.  Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket. Per 1. januar 2020 er 24 lag tilsluttet Østfold Historielag med tilsammen ca. 4500 medlemmer.

Østfold Historielags oppgave er å arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket.

Østfold Historielag har et godt samarbeid med Østfold fylkeskommune som årlig har støttet laget økonomisk.

På Østfold Historielags nettsider vil du finne informasjon om Østfold Historielag sine aktiviteter. Det er lagt opp lenker til de enkelte lokale medlemslags nettsider. Her vil du finne lokalhistorisk informasjon og dokumentasjon i forhold til begivenheter, historiske personer og arrangementer. Flere av lagene utgir/har utgitt lokalhistoriske bøker og tidskrifter. Historielaget utgir også et eget tidskrift, Wiwar.

Har du ønsker og forslag til nettsiden, send en e-post til post@ostfoldhistorielag.org