WiwaR

Østfold Historielag utgir med inntil to utgaver i året det lokalhistoriske tidsskriftet WiwaR  som er tilgjengelig enkeltvis og i abonnement – fritt tilsendt.

Priser
Enkelthefter: kr 70,- Abonnement: kr 140,- Du kan tegne abonnement ved å sende e-post, der du oppgir navn og adresse.

Skriv for WiwaR!

WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt  alt som er verdt i trykke av lokalhistorisk stoff før 1945, foruten tips og ideer.
Send ditt bidrag til bladets redaktør via e-post