Webside

Østfold Historielag har etter lederskifte i 2017 hatt utfordringer med å administrere den tidligere websiden til laget. Styret har derfor fra nyttår 2018 engasjert Gunnar Hjorthaug til å etablere ei ny webside for Østfold Historielag. Han vil sammen med styrets leder administrere den nye siden den første tiden.