Tidsskrifter

Østfold Historielag utgir med inntil to utgaver i året det lokalhistoriske tidsskriftet WiwaR og det slektshistoriske Runar, begge er tilgjengelig enkeltvis og i abonnement – fritt tilsendt.

Priser
Enkelthefter: kr 70,- Abonnement: kr 140,- Du kan bestille ved å sende e-post

 

Skriv for Runar og WiwaR!

Redaksjonene i Østfold Historielags tidsskrifter Runar og WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt all alt som er verdt i trykke, foruten tips og ideer til redaksjonene.

Runar er lagets slekthistoriske tidsskrift,rimeligvis med fokus på slekter og slekters gang i Østold, mens WiwaR med stor spennvidde legger vekt på å presentere lokalhistoriske go’biter fra Østfold. Begge utkommer normalt med to utgaver i året og distribueres i løssalg og i abonnement.