Tidsskrifter

Østfold Historielag utgir med inntil to utgaver i året det lokalhistoriske tidsskriftet WiwaR  som er tilgjengelig enkeltvis og i abonnement – fritt tilsendt.

Priser
Enkelthefter: kr 70,- Abonnement: kr 140,- Du kan tegne abonnement ved å sende e-post, der du oppgir navn, adresse og bankkontonr.

Skriv for WiwaR!

 WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt all alt som er verdt i trykke, foruten tips og ideer.
Send ditt bidrag til bladets redaktør via e-post