Siste innlegg vises her

Årsmøtet i Østfold Historielag og brukermøte for Styreweb utsettes.

Antall koronasmittede øker dag for dag. Helsemyndighetenes tiltak og råd mot smittespredning blir stadig mer omgripende. De fleste deltakerne på vårt årsmøte  vil være eldre personer og pr definisjon være i en risikogruppe. Styret har derfor vedtatt at årsmøtet 2020 som skulle ha vært i Råde 21.3 utsettes inntil videre – som i praksis vil bety til høsten. Landslaget har i brev i dag også bedt om at det vurderes nøye hvilke møter som skal gjennomføres. De skriver at flere har utsatt sine årsmøter. Situasjonen i Østfold Historielag er rolig. Årsmøtets saksliste er av det rolige slaget. Revisor har godkjent regnskapet, valg komiteens innstilling er enstemmig og i tråd med styrets oppfatninger. Det er heller ingen formelle grunner som taler mot utsettelse. Styret vil drive sitt arbeid med grunnlag i foreslått budsjett og årsplan. Det planlagte kurset i bruk av styreweb utsettes også til høsten. Hilsen Odd-Jan Skriubakken (leder ØH)


Interessant seminar fra Østfold Historielag om Lokalhistorie i vår tid i Moss 26.10. Moss Historielag var vertskap på Verket skole. 33 deltakere fikk en spennende dag. Dag Hunstad fra Norsk lokalhistorisk institutt ga en spennende oversikt over lokalhistorisk arbeid og muligheter i dag fra de mange organisasjoner og institutter. F.eks mulighetene som er på «lokalhistoriewiki.no» til å lage moderne lokalhistoriske bøker med mulighet for oppdatering og til å nå mange.

Kristian Hunskaar, fra Riksarkivet underviste godt om Digitalarkivet og fortalte om siste oppdateringer. Østfold sitt mangfold av idustrihistorie var Åsmund Svendsen sitt tema som engasjerte forsamlingen. Tor Anders Bekken Martinsen fortalte fra Landslaget for Lokalhistorie og fortalte om hvordan styreweb og prosjektstøtte var store muligheter for lokallagene. Siste del av seminaret var omvisning og byvandring i Møllebyen og Verket med Per Arild Simonsen. Vi hadde vakkert høstvær med masse vann i Mossefossen. Flott ramme om en kulturomvisning som fristet til gjentakelse.

Engasjerte deltakere på møte for tillitsvalgte i Østfold Historielag 17.09.2019 i Rakkestad. De lokale tillitsvalgte viste stor aktivitet og engasjement for å ta ibruk Styreweb. Hele fylket er nå igang med kulturminneplanlegging. ØH har dette året hatt mange møter og opplæringskvelder. Lokalhistorie i vår tid, spennende seminar den 26. oktober i Moss. Meld deg på snarest. Status på de forskjellige kommunenes kulturminneplanlegging kan du lese i referatet fra møtet.

Nyttig og interessant bildebehandlingskurs del 2 ble avsluttet mandag 3. september i regi av Askim Historielag og Østfold Historielag. Valter N. Bakkene gjennomgikk denne kvelden programmet FotoStation. Første del i våres gjennomgikk Henning Pytterud hvordan scanne og arkivere bilder. Viktig for lokal lag å tenke igjennom hva en ønsker å bruke en lokal bildebase til. Viktig å huske på å registrere gode metadata, opplysninger om bildet og gode søkerord tilknyttet hvert bilde. Viktig at en bestemmer seg for en felles forståelse og katalog for arkivering. Se gjerne kulturrådets katalog. Flere ønsket at det ble flere drøftinger mellom historielag for å finne gode løsninger for bildelagring og bruksavtaler med andre som Østfold Bildearkiv ved avlevering av historiske bilder. https://www.kulturradet.no/…/publikasjon-standard-for-fotok…

Seminar: Sted Verket skole Moss(Osloveien 25, 1534 Moss)

26. oktober 2019 kl 1000 – 1500 Seminaret er for alle.

Program

09.30 Registrering-Kaffe

10.00 Lokalhistorie i vår tid v/Dag Hunstad, Norsk lokalhistorisk inst.

10.45  Digitalarkivet  v/Kristian Hunskaar, Riksarkivet

11.30  Østfolds industrihistorie v/Åsmund Svendsen, historiker 

12.15  Pause – kaffe og noe å spise

13.00  Landslaget for lokalhistorie v/Tor Anders Bekken Martinsen

13.45  Møllebyen og Verket byvandring v/Per Arild Simonsen 

15 00  slutt

Begrenset antall plasser til 80 deltakere.

Egenandel kr 200.kontant/vipps  Tas imot ved ankomst 

Påmelding : bkjarnes@online.no

Arrangør:

Østfold Historielag

Møte for tillitsvalgte tirsdag 17. september kl 18.00 – 21.00 Historica, Rakkestad (Ertevannsveien 4, Rakkestad)
Det blir servert kaffe og kringle fra kl 17.45.

Dagsorden:
1) Kommunale kulturminneplaner:
Marit Pedersen fra Sarpsborg kommune orienterer om arbeidet med kulturminneplanen i Sarpsborg og samarbeidet med det lokale historielag  

2) Styreweb
Status for lokallagene. Erfaringer – utfordringer fra lokallag 

3) Kurs – status.  Bilderegistrering – slektsforskning  
Gjennomførte kurs – erfaringer Planlagte kurs Ønsker fra lagene?

4) Seminar 26. oktober Lokalhistorie i vår tid! Sted Verket skole Moss Påmeldinger Begrenset til 80 deltakere.

5) Informasjon
a. Bokprisene – informasjon v/Brit 
b. Wiwar – abonnementsverving  v/Odd Jan           

Påmelding til gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 4. september.

Vakker og flott vandring med Østfold Historielag på sensommertur 2019 langs Oldtidsveien søndag 18. august. 
Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tok vel 50 deltakere med på en spennende reise med landskapshistorie, bergkunst og fornminner. 
Turen startet med omvisning ved Solbergtårnet, der vi fikk høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter gikk turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby.  Underveis var det felles matpause hvor historielaget serverte kringle til alle. En trivelig tur med mange gode tilbakemeldinger og stor interesse blant deltakerne. Alle plasser på bussen var besatt.

Hva er historien bak steinsettingen her?

Turannonse 2019 (Klikk opp)

En guidet tur til bergkunst, symbolene og deres historie! 

Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad tar oss med på en spennende tur på Oldtidsveien. Turen starter med omvisning ved Solbergtårnet, der vi får en høre om idéene bak anlegget, kulturlandskapet, helleristningene og den 100 meter lange tidslinjen gjennom østfoldhistorien. Deretter går turen videre med buss til helleristningene på Solberg, gravfeltene på Gunnarstorp og Hunn og helleristningene på Begby. Underveis får vi også høre om landskapshistorien langs veien. Vi raster på en fin plass så ta med mat og termos i en liten ryggsekk. 

Turen er gratis, men deltakerne oppmuntres til å avtale felleskjøring til Solbergtårnet i Skjeberg om det er mulig. Frammøte på parkeringsplassen ved Solbergtårnet i Skjeberg kl. 11.45 Turen starter kl 1200 og varer ca 3 timer. Begrenset deltakerantall til 53 personer på busstur med foredrag. 

Påmelding til: mailto:gunnar.hjorthaug@icloud.com  innen 14.august. 

Velkommen!

Odd Jan Skriubakken, leder.    Kari Hanna Omholt, turansvarlig.tlf 95179848

Kurs – Behandling av gamle bilder
Østfold Historielag og Askim Historielag holder kurs i registrering av gamle bilder. Kurset vil gå over to kvelder, instruktør er Henning Pytterud. 
Første kurskveld er 3. juni i Randulfstua, Askim museum – fra kl 18.00 til 21.00. Denne kurskvelden vil ta for seg en del grunnleggende stoff, og introdusere FotoStation som viktigste verktøy. Det vil ikke være nødvendig at deltakerne har med egne laptoper. Andre kurskveld til høsten, blir en utdyping av FotoStation og praktisk bruk av dette og andre verktøy. Ingen deltakeravgift.
Påmelding innen 28. mai til: gunnar.hjorthaug@icloud.com

Tilbud til tillitsvalgte om kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus
6. april 2019 for tillitsvalgte i ØHs lokallag.

ØH tok høsten 2018 i bruk dataprogrammet Styreweb og har påbegynt et elektroniskarkiv for sin virksomhet. Dette er et godt verktøy for arkiv og postutsendelse forstyreleder og sekretær. Regnskapsdelen gir enkel og god oversikt både for leder og kasserer. ØH mener at med Styreweb vil det vil bli enklere å ta over forgjengeres styreverv og bygge på tidligere dokumenter og protokoller. Landslaget folokalhistorie ønsker at alle lokallag skal ta i bruk Styreweb og har fremforhandlet en gunstig avtale med redusert pris for medlemslag. ØH ønsker å legge til rette for medlemslagenes bruk av Styreweb.

Lørdag 6. april arrangere derfor kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17, 1739 Østfold. kl 1000-1300 med Geir Ove Svinø fra Styreweb som kursleder. Det er ingen forutsetning at laget har tatt i bruk Styreweb for å delta på kurset. ØH ønsker også å bidra økonomisk til at lokallagene tar i bruk Styreweb ved at ØH dekker 50 % av driftsutgiftene til hva lokallagene betaler for Styreweb i årlige driftsutgifter. Velkommen til kurs!

Påmelding til Styrewebkurset sendes innen 1.april til:

post@ostfoldhistorielag.org eller gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH Gunnar Hjorthaug, sekretær