Siste innlegg vises her

Tilbud til tillitsvalgte om kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus
6. april 2019 for tillitsvalgte i ØHs lokallag.

ØH tok høsten 2018 i bruk dataprogrammet Styreweb og har påbegynt et elektroniskarkiv for sin virksomhet. Dette er et godt verktøy for arkiv og postutsendelse forstyreleder og sekretær. Regnskapsdelen gir enkel og god oversikt både for leder og kasserer. ØH mener at med Styreweb vil det vil bli enklere å ta over forgjengeres styreverv og bygge på tidligere dokumenter og protokoller. Landslaget folokalhistorie ønsker at alle lokallag skal ta i bruk Styreweb og har fremforhandlet en gunstig avtale med redusert pris for medlemslag. ØH ønsker å legge til rette for medlemslagenes bruk av Styreweb.

Lørdag 6. april arrangere derfor kurs i bruk av Styreweb på Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17, 1739 Østfold. kl 1000-1300 med Geir Ove Svinø fra Styreweb som kursleder. Det er ingen forutsetning at laget har tatt i bruk Styreweb for å delta på kurset. ØH ønsker også å bidra økonomisk til at lokallagene tar i bruk Styreweb ved at ØH dekker 50 % av driftsutgiftene til hva lokallagene betaler for Styreweb i årlige driftsutgifter. Velkommen til kurs!

Påmelding til Styrewebkurset sendes innen 1.april til:

post@ostfoldhistorielag.org eller gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH Gunnar Hjorthaug, sekretær

25 fremmøtte på Hobøl ungdomsskole da Østfold Historielag og Slekt og Data Østfold hadde en orienteringskveld hos Hobøl Historielag. Leder og nestleder i styret for Østfold Slekt og Data, Morten Edvardsen og Henning Pytterud orienterte om slektsprogram og Digitalarkivet og muligheter for møteplasser i fylket for de som ønsket hjelp til å komme igang med eget arbeid. En lignende kveld har blitt forespurt sør i fylket og flere av de fremmøtte kunne tenke seg et par kurskvelder for å komme igang med slektsforskning på egen datamaskin.

Strålende høsttur med Østfold Historielag på besøk til Idd og Enningdalens Monolittbrudd på Hov den 22. september. En og tyve gjester ble fraktet ut med veteranbåten Tista. Vi fikk se stedet og høre et glimrende foredrag av «prosjektleder» Arne Omholt: Historien bak granittblokken som ble til Vigelands Monolitt i Frognerparken i Oslo. Medlemmer av historielaget har brukt tusener av dugnadstimer for å bygge et museum for steinindustrien langs Iddefjorden. – Ja, det trengtes virkelig et helt fjell til å bygge en monolitt. Takket være et engasjert historielag synliggjøres nå steinindustriens håndtverk og hvilken bragd det var å få fraktet granittblokken fra Monolittbruddet Hov ved Iddefjorden til Frogner i Oslo.

Østfold Historielag og Hobøl Historielag i samarbeid med Østfold Slekt og Data med leder Morten Edvardsen og nestleder Henning Pytterud. Vi inviterer deg til å bli litt kjent med enkelte slektsprogram og hvordan søke opp slektsdokumentasjon ved hjelp av egen datamaskin.

Tirsdag 9. oktober kl 1900-2100

1) Praktiske presentasjoner av slektsregistreringer/slektstre på PC (Legacy), Mac(MacFamilyTree) og Geni/My Heritage.

2) Digitalarkivet, hvordan bruke dette i slektssøk og dokumentasjon

3) Møteplasser for å utveksle erfaring og  hjelp i sin slektsforskning. Facebookgrupper, Slekt og Data Østfold og aktuelle kurskvelder.

Kaffe og lett servering.

Møtet er på Hobøl Ungdomsskole på Knapstad. Skoleveien 15, 1823 Knapstad

 

Møte for tillitsvalgte tirsdag 11. september kl 18.00 Historica, Rakkestad.

Vi innkaller med dette til Møte for tillitsvalgte kl 18.00 på Historica (Ertevannsveien 4, Rakkestad) Det blir servert kaffe og kringle.Møtet vil følge opp diskusjonen fra fjorårets møte om lagets arbeidsoppgaver, endringer i lagets struktur, samt oppsummere besøksrunden styret har hatt i lokallagene.

Påmelding til
odd.skriubakken@gmail.com eller gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 4. september

Odd Jan Skriubakken, leder

Møtet innkalles i henhold til Østfold Historielags vedtekter:

  • 8 Møte for tillitsvalgte

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ.

Møte for tilitsvalgte består av fylkesstyret, torepresentanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wiwar.Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.

Årets høstvandring er lagt til ”Monolittbruddet” ved Hov ved Iddefjorden

lørdag 22. september 2018.

Bli med på tur! – Vi skal bli fraktet ut med båt, M/S Tista, som ligger ved Gjestehavna, Sør-Halden (ved Runes rekecafe). Båten tar 30 passasjerer.
Ombordstigning kl 11.00 – retur ca kl 14.00.
Blir det flere påmeldte, må noen belage seg på å kjøre bil til Hovsveien 156 og gå derifra (ca 900 m, bratt lende) Hovsveien 156 er så langt som det er asfaltert. Det står et skilt der som peker mot Monolittbruddet.
Omvisninga vil starte i bruddet ca kl 11.30.Orientering ved Arne Omholt, som har vært prosjektleder for minnesmerket
Turen er gratis, men du må ha med mat og drikke selv .

Påmelding til skriubakken@gmail.com
eller gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 15. september

Du kan lese om Monolittbruddet her: http://www.monolittbruddet.no/

og om M/S Tista her: http://veteranbaatentista.no/

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Østfold Historielag

tirsdag 22. mai kl. 18.00

Sted: Historica, Ertevannsveien 4   1823 Rakkestad

Program
Kl. 17.30  Registrering med kaffe
Kl. 18.00 Åpning og Saker til behandling:

Det ekstraordinære årsmøtet avvikles i samsvar med lagets vedtekter §§ 4 og 5
Sakene er regnskap 2017 og budsjett 2018 som varslet på årsmøtet 17. mars 2018.

Påmeldingsfrist til ekstraordinært årsmøte:
Mandag 15. mai 2018 til kontorets e-mail
post@ostfoldhistorielag.org og gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH                                                            Gunnar Hjorthaug, sekretær