Siste innlegg vises her

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Østfold Historielag

tirsdag 22. mai kl. 18.00

Sted: Historica, Ertevannsveien 4   1823 Rakkestad

Program
Kl. 17.30  Registrering med kaffe
Kl. 18.00 Åpning og Saker til behandling:

Det ekstraordinære årsmøtet avvikles i samsvar med lagets vedtekter §§ 4 og 5
Sakene er regnskap 2017 og budsjett 2018 som varslet på årsmøtet 17. mars 2018.

Påmeldingsfrist til ekstraordinært årsmøte:
Mandag 15. mai 2018 til kontorets e-mail
post@ostfoldhistorielag.org og gunnar.hjorthaug@icloud.com

Hilsen

Odd Jan Skriubakken, leder ØH                                                            Gunnar Hjorthaug, sekretær

Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte lørdag 17.mars med god oppslutning i Båstad med Trøgstad Historielag som vertskap. 17 av 22 lokallag stilte med 2 – 4 representanter i tillegg til medlemmer fra komiteer og styret.
I begynnelsen av møtet gav Ellen Baastad orientering om bygda og lokalhistorien. 3 trumpetspillende ungdommer fra musikkskolen ga en nydelig minikonsert.

På årsmøtet ble Odd Jan Skriubakken fra Tune valgt til ny leder. Bjarne Fredrik Kjærnes fra Rygge ble valgt som ny nestleder, Gunnar Hjorthaug fra Hobøl ble valgt til sekretær og Brit Haugbro fra Hobøl ble valgt som styremedlem. Eva Boehm Svendstad fra Eidsberg er kasserer og var ikke på valg. 1. varamedlem ble Kari Stumberg Omholt fra Idd og Enningdalen, Liv Leirstein fra Rygge ble valgt som 2. varamedlem og Liv Molstad Johansen fra Eidsberg ble 3. varamedlem På årsmøtet var 17 av Østfold Historielags 22 medlemslag representert.

Se også artikler fra årsmøtet på lagets offisielle facebookside:
Østfold Historielag

Protokollen fra årsmøtet kan du lese her:Protokoll årsmøte 2018