Østfolds natur

Utsyn over Iddesletta, sør for Halden.

Landformene i Østfold spenner vidt: Fra skjærgårdens mylder av skjær, holmer og øyer, kiler, tanger og bukter, via fjellknatter og sprekkedaler, leirsletter og bekkedaler til Raets ryggform og de lange, lave skogåsene som ser ut som om de er trukket opp med en linjal og danner Østfoldhorisontene.

Tidsskriftet Natur i Østfold brakte for noen år siden en velskreven, interessant og høyst informativ artikkel som anbefales. Les artikkelen

Du finner også mye informasjon om Østfoldnaturen på nettstedet Wikipedia