Om styret

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 5 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder: Nestleder inntil årsmøtet 2018 *
Nestleder: Eva Boehm Svendstad *
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Brit Haugbro
Styremedlem: Bjarne Kjærnes
Styremedlem: Arild Ottesen
Styremedlem: Odd Jan Skriubakken *
1. varamedlem: Liv Leirstein *
*) Etter styrets møte 080817