Om styret

Østfold Historielag ledes av et styre, som i  henhold til lagets vedtekter består av 5 medlemmer, og velges på lagets årsmøter etter forslag fra valgkomiteen.

Leder: Odd Jan Skriubakken fra  2018
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Brit Haugbro

1. Varamedlem: Kari Stumberg Omholt
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Hagen

Østfold Historielag sitt styre. Foto Asbjørn Hjorthaug