Lokalhistorie

Utsikt fra «Sanddyna» til gamle Fossum bro og forsvarsverket i fjellet fra 1902.  Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Østfold har en rik lokalhistorie. Østfold Historielag medlemslag presenterer mange flotte eksempler på kulturminner på sine nettsider. Bilder og historier som skaper forståelse og kunnskap fra ulike tidsepoker.  Ved å lese og se på hverandres arbeid kan vi være ressurser for hverandre. Lokalhistorie må registreres og dokumenteres for å kunne bevares og brukes. Kartlegging,  registrering  og informasjon om kulturminner og lokalhistorie er et arbeid som Østfold Historielag vil oppmuntre til.  Vi ser gjerne på innspill og forslag for å komme videre i dette gode arbeidet.