Kulturminnekart

Lagets største løft på kulturminnefronten, www.kulturminnekart.no er et resultat av en omfattende dugnadsinnsats og omfatter ca. 7000 kulturminner og drøyt 15000 bilder. Kulturminneprosjektets leder er Roy Heyerdahl, Marker.

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir oppsøkt i stor grad, viser bruksstatistikken. I løpet av de to siste årene er det registrert ca 300 oppslag daglig! De frivillige medarbeiderne som har foretatt befaringer har også kontrollert kulturminnenes koordinater, skrevet inn enkelte kommentarer og tatt bilder av kulturminnene.