Kulturminnekart

Lagets største løft på kulturminnefronten har i årene 2009 -2019 vært, http://kulturminnekart.no   et resultat av en omfattende dugnadsinnsats og omfatter ca. 7000 kulturminner og drøyt 15000 bilder.

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir oppsøkt i stor grad, viser bruksstatistikken.  Denne presentasjonen og kartløsningen er er fortsatt lesbar, men vil ikke bli utviklet videre.  Østfold Historielag har nå overført databasen til staten for bruk på nasjonale kartløsninger som Kulturminnesøk.no og Askeladden. Kulturminnesøk kommer i første halvår av 2021 med en ny nettløsning hvor Østfoldregistreringene er lovet å bli med i vurderingen.